ODWOŁANIE SESJI SZKOLENIOWO-FORMACYJNEJ

Warszawa, 17 października 2020 roku

Wielebni Księża Kapelani,

Pragnę poinformować, że nie odbędzie się w związku z sytuacją epidemiczną planowana na Jasnej Górze, w terminie od 3 do 5 listopada br., sesja szkoleniowo-formacyjna.

Dalsze informacje zostaną przekazane drogą elektroniczną.

Proszę o modlitwę w dniu 18 października (jutro) za cały personel medyczny.

Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia