• ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO NA XXXI ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO (11 LUTEGO 2023 R.)

ZESPÓŁ KEP ds. SŁUŻBY ZDROWIA

Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia

Miesiąc: grudzień 2022

ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA

ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE DLA KAPŁANÓW

Ogólnopolska Konferencja Naukowa 

Polskie Wiosny Życia 1993*2021

Zmagania o zniesienie stalinowskiej ustawy aborcyjnej z 27 kwietnia 1956 r.

Poznań, 13 stycznia 2023 r.

Konferencja ma na celu przedstawienie zmagań o zniesienie Ustawy z dnia 27 kwietnia 1956 r. o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży i podejmowanych w latach 1993–2021 wysiłków nad kształtowaniem prawa możliwie najpełniej chroniącego życie człowieka w prenatalnym okresie rozwoju. Wraz z transformacją ustrojową po 1989 r. sprawa ochrony życia ludzkiego od poczęcia stała się jedną z najbardziej palących społecznie kwestii. Burzliwe prace legislacyjne doprowadziły do przygotowania projektu ustawy uchwalonej 7 stycznia 1993 r., która zastąpiła ustawę aborcyjną z 1956 r. Nowa ustawa zniosła społeczną przesłankę do wykonania aborcji („trudne warunki życiowe kobiety ciężarnej”). Polska stała się tym samym pierwszym państwem demokratycznym, którego parlament odrzucił aborcję „na żądanie”.

Mimo że nowe prawo nie zapewniało pełnej ochrony wszystkim poczętych dzieciom, to jednak w ówczesnych warunkach społeczno-politycznych uzyskano regulacje, które w tamtym czasie były możliwe do osiągnięcia. Przyjęta ustawa dopuszczała uśmiercenie dziecka w przypadku, gdy ciąża stanowiła zagrożenie dla życia i zdrowia kobiety, badania prenatalne wskazywały na ciężkie i nieodwracalne uszkodzenie płodu lub zachodziło uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego. Z powodu owych wyjątków od prawa do życia dziecka poczętego, po 1993 r. nie ustawały społeczne i polityczne wysiłki nad jego doskonaleniem. Trybunał Konstytucyjny zakwestionował abortywną przesłankę społeczną w maju 1997. W kolejnych latach do Sejmu zgłaszano liczne obywatelskie inicjatywy ustawodawcze. Finalnie przesłankę eugeniczną zakwestionował Trybunał Konstytucyjny w październiku 2020 r. Orzeczenie dotyczące aborcji eugenicznej weszło w życie w styczniu 2021 r.

Dla zniesienia regulacji i prawnych następstw stalinowskiej ustawy aborcyjnej z 1956 r. istotne okazały się zatem dwie wiosny roku 1993 i 2021, kiedy państwo polskie odrzuciło społeczne i eugeniczne podstawy uśmiercania dzieci w prenatalnej fazie rozwoju. Droga do tak istotnych zmian obejmowała kilkudziesięcioletni okres zmagań społecznych i politycznych podejmowany w niezwykle trudnych realiach państwa autorytarnego przed 1989 r. i liberalnie rozumianej wolności w warunkach państwa demokratycznego III RP. W ramach konferencji poddamy analizie proces historyczny, który doprowadził polskie społeczeństwo do obecnej sytuacji społecznej i prawnej. Przedmiotem naszego namysłu pozostaje równie istotne zadanie określenia wyzwań, celów i metod dalszej działalności pro-life w polskiej rzeczywistości społecznej.

Plan konferencji

8.45 przywitanie uczestników dr Piotr Guzdek, PSOŻCZ

8.55 słowo wprowadzenia ks. prof. UAM dr hab. Andrzej Pryba MSF, WT UAM

9.05 otwarcie konferencji abp dr Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański

sesja I

prowadzący: ks. prof. UAM dr hab. Andrzej Pryba MSF

9.15–9.45

abp dr Stanisław Gądecki

Metropolita Poznański, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Pastoralno-eklezjalne podstawy działalności katolickiego obrońcy życia

9.45–10.15

dr hab. Marek Czachorowski

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Koncepcje prawa a formacja moralna obywateli

10.15–10.45

prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Rewolucja przeciw życiu. Bolszewickie państwo nowego typu i cywilizacja śmierci

10.45–11.15

prof. dr hab. Jan Żaryn

Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w Warszawie

Świeccy w walce przeciw aborcji w PRL.

11.15–11.30

przerwa kawowa

sesja II

Prowadzący: dr Piotr Guzdek

11.30–12.00

prof. KA dr hab. Teresa Olearczyk

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Świadomość wartości życia od poczęcia w percepcji kobiet i mężczyzn z perspektywy lat 60. XX wieku i współcześnie

12.00–12.30

dr inż. Adam Kisiel

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Historia Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

12.30–13.00

dr Paweł Wosicki

Fundacja Głos dla Życia

Zmagania o ochronę życia nienarodzonych dzieci w latach 1990–1997

13.00–13.30

Maria Bieńkiewicz

Założycielka Fundacji Nazaret

Konsekwencje aborcji dla rodzin, personelu medycznego i społeczeństwa

13.30–14.30

obiad – w ramach transmisji telewizyjno-internetowej emisja filmu PSOŻCZ

Sesja III

prowadzący: dr Emilia Lichtenberg-Kokoszka

14.30–15.00

Marek Jurek

Marszałek Sejmu RP w latach 2005–2007

Sprawa konstytucjonalizacji prawa do życia w Polsce w latach 2006–2007

15.00–15.30

prof. KUL dr hab. Mieczysław Ryba

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Zmagania o ochronę życia w Polsce po 2015 r.

15.30–16.00

prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Media istotnym narzędziem stosowanym w zmaganiach o zapewnienie ochrony życia człowieka

16.00–16.30

dr Marek Babik

Akademia Ignatianum w Krakowie

Problematyka poczęcia i ciąży w materiałach edukacyjnych dla uczniów polskich szkół w XX wieku

16.30–16.45 przerwa kawowa

Sesja IV

prowadzący: prof. KA dr hab. Teresa Olearczyk

16.45–17.15

dr Emilia Lichtenberg-Kokoszka

Uniwersytet Opolski

Rodzicielstwo od poczęcia. Potrzeba nowego paradygmatu prokreacji i promocji nowych postaw społecznych

17.15–17.45

ks. prof. UAM dr hab. Andrzej Pryba MSF

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Formacja etyczna i antropologiczna małżonków warunkiem przezwyciężenia mentalności antykoncepcyjnej i stechnicyzowanego podejścia do prokreacji

17.45–18.15

ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Scjentyzm, aborcjonizm, genderyzm. Współczesne zagrożenia ideologiczne i wyzwania dla działalności pro-life

18.15–18.45

dr Piotr Guzdek

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka w Krakowie

Nowe warunki pochówku dziecka poronionego i psychospołeczne standardy opieki położniczej nad rodzicami po stracie prokreacyjnej jako następstwo zmiany mentalności społecznej i prawnej po zniesieniu stalinowskiej ustawy aborcyjnej z 1956 r.

18.45 podsumowanie konferencji ks. prof. UAM dr hab. Andrzej Pryba MSF

19.00 kolacja

Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia: modlitwa jest terapeutyczna

– Modlitwa jest terapeutyczna – powiedział ks. dr Arkadiusz Zawistowski, Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia, który uczestniczył w Adwentowym Dniu Skupienia w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu. Organizatorem spotkania było Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich – Oddział Ziemi Radomskiej, które liczy 40 medyków.

W czasie wydarzenia ks. Zawistowski mówił „o sztuce modlitwy, która prowadzi do Królestwa Miłości”. – W modlitwie najważniejszy jest Bóg. Tak mówił św. Jan Paweł II. Możemy błagać, prosić czy dziękować, ale zawsze jest to przyczynianie się do chwały Bożej – mówił ks. Zawistowski.

Duszpasterz stwierdził, że modlitwa jest terapeutyczna i to nie tylko dla chorych, ale i zdrowych. – Duchowość, w niej modlitwa jest tutaj najbardziej potrzebna. To jest źródło, z którego możemy czerpać – powiedział ks. Zawistowski.

Organizatorem spotkania było Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich – Oddział Ziemi Radomskiej. Prezes stowarzyszenia dr Jadwiga Kazana przypomniała, że pracownicy służby zdrowia każdego roku spotykają się na dniu skupienia, by umocnić się w wierze, powierzyć Bogu swoją pracę, problemy troski i radości.

– Jest nas coraz więcej, coraz łatwiej jest nam rozumieć się nawzajem i rozmawiać językiem wiary. Wiara, jak powiedział ks. Zawistowski, jest nie tylko rozmową, ale jest też ciszą, aktem miłości – mówiła Radiu Plus Radom dr Jadwiga Kazana.

Źródło: KAI

O duszpasterskiej posłudze kapelanów w Polsce

Zapraszamy kapelanów do zapoznania się z artykułem na temat posługi kapelanów, autorstwa ks. Tomasza Wielebskiego, opublikowanym na łamach czasopisma: HOMO VIATOR, Człowiek-duszpasterstwo-Kościół. Od pielgrzymki do ekologii, pod red. J. Brusiło, Kraków 2022, s. 315-366.

WEBINARIUM DLA KAPELANÓW

W środę 7 grudnia br., w godzinach 19.30-21.00, odbędzie się kolejne, 19 webinarium dla kapelanów szpitalnych, hospicyjnych i domów pomocy społecznej w ramach programu „Bądź przy mnie”. Tematyka będzie poświęcona aspektom prawnym udzielania sakramentu namaszczenia chorych. Kapelani, którzy poraz pieleszy pragną uczestniczyć w spotkaniu są proszeni o zgłoszenie swojego uczestnictwa na adres: spotkania_ptodm@mp.pl. Kapelanom zostanie przesłany link do spotkania na platformie Zoom. Uczestnictwo w szkoleniach kończy się uzyskaniem certyfikatu dla kapelanów wydane przez Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie. Materiały z poprzednich webinariów dostępne są na stronie: https://ptodm.org.pl/webinaria-kapelani

Oparte na WordPress & Theme by Anders Norén

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Skip to content