NA ZAKOŃCZENIE OGÓLNOPOLSKIEJ PIELGRZYMKI W DNIU 22 MAJA 2011 R.

Pod twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko!

My, pracownicy służby zdrowia przychodzimy dziś do ciebie Matko Chrystusa, Matko Kościoła, Matko Nasza. Już sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński oraz Błogosławiony Jan Paweł II powierzyli Tobie nas wszystkich i wszystko, co Polskę stanowi. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Dziś przynosimy do ciebie całe środowisko służby zdrowia Polski, wszystkie zawody medyczne i wszystkich pracowników zarówno tych, którzy Ciebie kochają i Tobie ufają, jak i tych, którzy nie pamiętają o Tobie i Twoim Synu, a szczególnie tych, którzy z Twoim Synem walczą. Przynosimy nasze marzenia o sprawiedliwej organizacji służby zdrowia w Polsce, nasze ambicje stawania się kompetentnymi i godnymi szacunku specjalistami, którzy zawsze otaczają czcią całego człowieka chorego; nasze obawy przed bezdusznym okrucieństwem polityków i decydentów, którzy postawili pieniądz nad człowiekiem; nasze lęki przed własną słabością, letniością i brakiem wzajemnej życzliwości. Przynosimy Ci chorych, dla których żyjemy i pracujemy. Obroń ich przed odrzucaniem przez placówki służby zdrowia, bo są nieopłacalni. Broń ich przed samotnością w chorobie i kalectwie, przed bezradnością wobec braku ludzkiej pomocy, przed biedą. Zawierzamy Ci całą polską, zawodową i osobistą rzeczywistość; trudne i nowe zadania stojące przed każdym z nas, które wynikają z sytuacji politycznej Naszej Ojczyzny, z postępu nauk biologiczno-medycznych, z prymatu ekonomii nad moralnością w życiu społecznym, z braku szacunku dla człowieka i jego życia. Wobec ogromu inteligentnych i sprawnie zorganizowanych zagrożeń sami bylibyśmy bezradni i bezsilni. Dlatego jesteśmy u Ciebie, Wszechmocy Błagająca. Ty nas wybawiaj od wszelkiego zła. Ty z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj i Synowi swojemu nas oddawaj. Amen.