Papież Franciszek spotkał się z technikami medycznymi, 16 stycznia 2023  (ANSA)

„Pragnę podziękować wam za wasz wysiłek oraz oddanie, zwłaszcza kiedy są one ukryte. Pracownicy służby zdrowia w ciągu ostatnich trzech lat przeżyli bardzo wyjątkowe doświadczenie, ciężkie do wyobrażenia, czyli doświadczenie pandemii” – mówił Papież osobom posługującym jako technicy medyczni w dziedzinach radiologii, rehabilitacji oraz prewencji. Przedstawiciele włoskiej federacji tych zawodów zostali dziś przyjęci przez niego na audiencji. Franciszek podkreślał wartość ich działalności.

Vatican News

Ojciec Święty zauważył, że zbliża się Światowy Dzień Chorego i stąd refleksja nad doświadczeniem fizycznej niemocy jest tym bardziej potrzebna. Jak wskazał Papież, dobre spojrzenie na te sprawy wypływa z przyjęcia kultury opieki nad osobą w miejsce kultury odrzucenia.

„Drodzy przyjaciele, wasza profesja rodzi się z wyboru dotyczącego wartości. Poprzez waszą posługę przykładacie rękę do «podnoszenia i rehabilitowania» waszych podopiecznych, pamiętając, że po pierwsze są to osoby. W centrum musi zawsze stać właśnie osoba ze wszystkimi jej wymiarami, także tym duchowym: zjednoczona całość, w której w harmonii trwają elementy biologiczne i duchowe, kulturowe i relacyjne, planowe i środowiskowe bytu ludzkiego w ciągu życia – podkreślił Papież. – Ta zasada, stojąca u podstaw Konstytucji etycznej waszej federacji, wskazuje drogę oraz pozwala nie ulegać bezpłodnym efektywnościom czy chłodnemu stosowaniu protokołów. Chorzy pozostają osobami potrzebującymi, by wziąć je w opiekę i by poczuły się wzięte w opiekę. Dlatego ważnym jest wejść z nimi w relację z człowieczeństwem oraz empatią. Co prawda z wysokim poziomem profesjonalizmu – tak, to prawda – ale [też] z człowieczeństwem oraz empatią.“

„Ale także wy, profesjonaliści z dziedziny służby zdrowia, jesteście osobami i potrzebujecie, żeby ktoś się wami zajmował poprzez uznanie dla waszej posługi, dbanie o odpowiednie warunki pracy oraz zaangażowanie właściwej liczby osób, aby uszanować prawo wszystkich ludzi do zdrowia – zaznaczył Ojciec Święty. – Każdy kraj powinien podejmować starania w celu znalezienia «strategii i środków, aby każdy człowiek miał zagwarantowany dostęp do opieki i podstawowe prawo do zdrowia» (Orędzie na XXXI Światowy Dzień Chorego). Zdrowie to nie dobro luksusowe! Świat odrzucający chorych, niewspierający osób niezdolnych do opłacenia leczenia jest światem cynicznym bez przyszłości. Zawsze o tym pamiętajmy: że zdrowie to nie dobro luksusowe, ono jest dla wszystkich.“

Źródło: vaticannews