• ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO NA XXXI ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO (11 LUTEGO 2023 R.)

ZESPÓŁ KEP ds. SŁUŻBY ZDROWIA

Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia

Miesiąc: marzec 2023

Zaproszenie na XII Konferencję Ochrony Zdrowia Ból i cierpienie – ognisko światła i ciemności. Onkologia dziecięca.

ORGANIZATORZY:

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie

Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wydział Medyczny Collegium Medicum UKSW

Katedra i Klinika Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej, Pediatrii

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

WSPÓŁORGANIZATORZY

Koło Naukowe Teologów UKSW

Koło Naukowe Studentów Pielęgniarstwa WMCM UKSW

Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Wydziałów Medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich Oddział Ziemi Radomskiej

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Franciszka Czubalskiego w Przysusze

Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu

uprzejmie zapraszają na

XII Konferencję Ochrony Zdrowia Ból i cierpienie – ognisko światła i ciemności. 

Onkologia dziecięca.

22 kwietnia 2023 r.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Warszawie

ul. Dewajtis 5-Aula Jana Pawła II

godz. 10.00

konferencja stacjonarna i on-line na platformie Cisco Webex Meetings

Cel konferencji:

Celem Konferencji jest naukowe, interdyscyplinarne przedstawienie współczesnych osiągnięć i możliwości polskiej medycyny w diagnostyce i terapii w chorobach onkologicznych wieku dziecięcego.

W konferencji biorą udział najwybitniejsi polscy diagności i terapeuci prezentując osiągniecia swoich ośrodków.

Program konferencji:

10.00 – Rozpoczęcie

Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski – Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Lek. Piotr Pawliszak – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Filip M. Szymański – Dziekan Wydziału Medycznego Collegium Medicum UKSW

Ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski- Dziekan Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW

SESJA I

Przewodniczy: prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka – Vi-ce Przewodnicząca Senackiej Komisji Zdrowia.

10.25 – 10.45                          Onkologia dziecięca wczoraj i dziś – prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka – Vi-ce Przewodnicząca Senackiej Komisji Zdrowia.                      

10.45 – 11.00                          Aktualne prace sejmu i senatu nad problemami onkologii dziecięcej w Polsce. – dr n. med. Beata Małecka – Libera –  Przewodnicząca Senackiej Komisji Zdrowia.

11.00 – 11.20                          Nowotwory Centralnego Układu Nerwowego u dzieci – prof. dr hab. n. med. Bożenna Dembowska-Bagińska – Kierownik Kliniki Onkologii Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”  w Warszawie.

11.20 – 11.40                          Postęp w leczeniu białaczki limfoblastycznej u dzieci – dr n. med. Magda Wołowiec- Katedra i Klinika Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej, Pediatrii WUM.

11.40 – 12.00                          Guzy układu moczo-płciowego u dzieci – dr n. med. Anna Wakulińska – Klinika Onkologii Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.

12.00 – 12.25                          Przerwa na kawę.

SESJA II

Przewodniczy: prof. dr hab. n. med. Paweł Łaguna- kierownik Katedry i Kliniki Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej, Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

12.30 – 12.50                          Mięsaki narządu ruchu – ból nasz wróg czy sprzymierzeniec – prof. dr hab. n. med. Anna Raciborska – Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży – Instytut Matki i Dziecka w Warszawie.

12.50 – 13.10                          Guzy lite u dzieci – dr n. med. Barbara Sopyło – Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży – Instytut Matki i Dziecka.

13.10 – 13.30                          Hemofilia a ból i cierpienie – prof. dr hab. n. med. Paweł Łaguna – Kierownik Katedry i Kliniki Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej, Pediatrii WUM.

13.30 – 13.50                          Psycholog w dziecięcym oddziale onkologicznym, kontakt z chorym dzieckiem, jego bliskimi i personelem – mgr Maciej Starzyński – Zakład Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży WUM.

13.50 – 14.10                          Opieka paliatywna czy tylko pacjenci onkologiczni? – dr n. med. Marek Karwacki – Katedra i Klinika Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej, Pediatrii WUM.

14.10 – 14.55                          Przerwa – Posiłek

SESJA III

Przewodniczy: dr n. med. i n. o zdr. Beata Chełstowska – prodziekan ds. studenckich i kształcenia Wydziału Medycznego Collegium Medicum UKSW, ks. dr Wojciech Kućko – Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

15.00 – 15.20                          Rola i zadania pielęgniarki w interdyscyplinarnej opiece nad dzieckiem z chorobą nowotworową – dr n. med. i n. o zdr. Aleksander Wiśniewski, Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego Instytutu Nauk Medycznych, Wydział Medyczny. Collegium Medicum UKSW.

15.20 – 15.40                          Badania laboratoryjne jako skuteczne narzędzie w ocenie i monitorowaniu stanu odżywienia u dzieci z chorobą nowotworową – dr n. med. i n. o zdr. Beata Chełstowska, Kierownik Zakładu Biochemii i Diagnostyki Laboratoryjnej Instytutu Nauk Medycznych, Wydział Medyczny. Collegium Medicum UKSW.

15.40 – 16.00                          Żywienie dzieci chorujących onkologicznie – lek. Mateusz Szatanek – rezydent Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.

16.00 – 16.20                          Trauma po stracie dziecka. Jak sobie z nią poradzić? –  ks. dr hab. Dariusz Pater, prof. UKSW – Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

16.20 – 16.25                          Podziękowania i zakończenie konferencji.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie.

Uczestnicy konferencji otrzymują punkty edukacyjne.

Wstęp wolny – uczestnicy nie ponoszą żadnych opłat.

Komitet organizacyjny:
ks. dr hab. Dariusz Pater, prof. UKSW (przewodniczący) paterdarek@wp.pl

lek. Mieczysław Szatanek   (wiceprzewodniczący) szatanekmieczyslaw@gmail.com

prof. dr hab. n. med. Paweł Łaguna (sekretarz)

lek. Katarzyna Raczyńska – członek

lek. Mateusz Szatanek – członek

Komitet naukowy XII Konferencji Ochrony Zdrowia Ból i cierpienie – ognisko światła i ciemności.

Onkologia dziecięca.


 1. Ks. dr hab. Jarosław Babiński, prof. UKSW
 2. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki
 3. dr n. med. i n. o zdr. Beata Chełstowska UKSW
 4. Prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka
 5. Prof. dr hab. n. med. Bożenna Dembowska – Bagińska
 6. Prof. dr hab. n. med. Jarosław Deszczyński
 7. Lek. Grzegorz Dziekan
 8. Ks. prof. dr hab. Bogumił Gacka
 9. Dr hab. n. med. Zdzisław Gajda, prof. UJ
 10. Dr n. med. Anita Gębska-Kuczerowska
 11. Prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski
 12. Dr hab. n. med. Józef Haczyński, prof. UZ/UW
 13. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jurkiewicz
 14. Dr n. med. Marek Karwacki
 15. Lek. dent. Jadwiga Kazana
 16. Dr hab. inż. Andrzej Krzyszkowski, prof. UTH
 17. Ks. dr hab. Dariusz Kurzydło, prof. UKSW
 18. Prof. dr hab. n. med. Paweł Łaguna – WUM (sekretarz)
 19. Prof. dr hab. Zbigniew Łukasik
 20. Dr n. med. Beata Małecka – Libera
 21. Lek. Barbara Paczwa
 22. Ks. dr hab. Dariusz Pater, prof. UKSW (przewodniczący)
 23. Dr hab. n. med. Jakub Pawlikowski, prof. UKSW
 24. Lek. Piotr Pawliszak
 25. Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Pedrycz
 26. Ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski
 27. Prof. dr hab. n. med. Anna Raciborska
 28. Dr hab. n. med. Jerzy Reymond, prof. WSBiP
 29. Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński
 30. Dr n. med. Barbara Sopyło
 31. Dr hab. n. med. Wanda Stankiewicz, prof. WIHiE
 32. Mgr Maciej Starzyński
 33. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik
 34. Lek. Mateusz Szatanek
 35. Lek. Mieczysław Szatanek (wiceprzewodniczący)
 36. Prof. dr hab. n. med. Beata Śpiewankiewicz
 37. Dr hab. Jerzy Telak, prof. WSEWS
 38. Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Tołłoczko
 39. Dr n. med. Małgorzata Tomaszewska-Kowalska
 40. Dr n. med. Anna Wakulińska
 41. Dr hab. n. med. Elżbieta Wasilewska- Dziubińska, prof. CMKP
 42. dr n. med. i n. o zdr. Aleksander Wiśniewski,
 43. Dr n. med. Magdalena Wołowiec
 44. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Woy-Wojciechowski
 45. Dr n. o zdr. Rena Wójcik

Patronat honorowy nad konferencją: Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski – Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie               Patronat medialny: Miesięcznik PULS

CZWARTA KONFERENCJA WIELKOPOSTNA KS. PROF. ANDRZEJA MUSZALI Z CYKLU: „MÓJ CHRYSTUS POŁAMANY” (NOGI JEZUSA)

Zapraszamy do wysłuchania rozważań ks. prof. Andrzeja Muszali, z cyklu „MÓJ CHRYSTUS UKRZYŻOWANY. Historia pewnego obrazu”. Czwarta część zatytułowana jest: „Nogi Jezusa”.

Zapraszamy do odsłuchania

Skład Zespołu ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia na lata 2023-2027

Abp Stanisław Budzik został wybrany nowym przewodniczącym Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Niemiec, natomiast bp Piotr Turzyński i bp Andrzej Przybylski – członkami Komisji Duchowieństwa. To niektóre z decyzji 394. Zebrania Plenarnego KEP. We wtorek, 14 marca, biskupi dokonali wyborów do gremiów Episkopatu oraz do instytucji kościelnych podległych Konferencji Episkopatu Polski.

Publikujemy wyniki wyborów 394. Zebrania Plenarnego KEP:

GŁOSOWANIA
394. Zebranie Plenarne KEP
Warszawa, 13-14 marca 2023 r.

Skład Zespołu ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia

bp Romuald KAMIŃSKI – Przewodniczący

Członkowie:

ks. Łukasz JOŃCZY

ks. Marcin NIESPOREK

ks. Arkadiusz ZAWISTOWSKI

s. Paula NAROŻNA CSSF

Jadwiga KAZANA

Elżbieta KORTYCZKO

Małgorzata PRUSAK

Elżbieta PUACZ

Jolanta STOKŁOSA

Tadeusz WADAS

Konsultorzy:

ks. Wojciech BARTOSZEK

ks. Tomasz DUSZCZAK

Edyta GADOMSKA

Anna KAPTACZ

Waldemar KOSTEWICZ

Małgorzata KRAJNIK

Dominik Maciej KRZYŻANOWSKI

Maria OCHMAN

Dariusz PALUSZEK

Mirosław PIETRZAK

Marek POSOBKIEWICZ

Źródło: KEP

WEBINARIUM DLA KAPELANÓW

Kapelanów szpitalnych, hospicyjnych i domów pomocy społecznej zapraszamy na XXII Webinarium Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie, w ramach programu „Bądź przy mnie”. Spotkanie odbędzie się na platformie Zoom, w środę 15 marca br., w godzinach 19.30-21.00. Tematyka będzie poświęcona wzmacnianiu godności chorego. Kapelani, którzy po raz pieleszy pragną uczestniczyć w spotkaniu są proszeni o zgłoszenie swojego uczestnictwa na adres: spotkania_ptodm@mp.pl. Kapelanom zostanie przesłany link do spotkania. Uczestnictwo w szkoleniach kończy się uzyskaniem certyfikatu dla kapelanów wydane przez Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie. Materiały z poprzednich webinariów dostępne są na stronie: https://ptodm.org.pl/webinaria-kapelani

ROZWAŻANIA WIELKOPOSTNE KS. PROF. ANDRZEJA MUSZALI „MÓJ CHRYSTUS UKRZYŻOWANY” (III CZĘŚĆ – „SERCE”)

Zapraszamy do wysłuchania rozważań ks. prof. Andrzeja Muszali, z cyklu „MÓJ CHRYSTUS UKRZYŻOWANY. Historia pewnego obrazu”. Trzecia część zatytułowana jest: „Serce”.

Zapraszamy do odsłuchania

Konferencja z okazji 5-tej rocznicy beatyfikacji bł. Hanny Chrzanowskiej

image description

W imieniu Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i

Położnych Polskich serdecznie zapraszam do udziału w Konferencji

organizowanej z okazji 5-tej rocznicy beatyfikacji bł. Hanny

Chrzanowskiej, która odbędzie się 28 kwietnia 2023 r. o godz. 9:00 w

Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”, ul. Totus Tuus 34 w Krakowie.

Konferencja jest wydarzeniem nieodpłatnym dedykowanym lekarzom,

pielęgniarkom, położnym, ratownikom medycznym, studentom, kapelanom

szpitalnym oraz wszystkim zainteresowanym.

Z wyrazami szacunku

Tadeusz Wadas

ROZWAŻANIA WIELKOPOSTNE Z CYKLU „MÓJ CHRYSTUS UKRZYŻOWANY” (2)

Zapraszamy do wysłuchania rozważań ks. prof. Andrzeja Muszali, z cyklu „MÓJ CHRYSTUS UKRZYŻOWANY. Historia pewnego obrazu”. To już druga część: „Ręce Jezusa”.

Zapraszamy do odsłuchania

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Skip to content