• ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO NA XXXI ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO (11 LUTEGO 2023 R.)

ZESPÓŁ KEP ds. SŁUŻBY ZDROWIA

Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia

Miesiąc: marzec 2023

Rozważanie wielkopostne ks. prof. Andrzeja Muszali z cyklu: „MÓJ CHRYSTUS POŁAMANY” – 5. OBLICZE CHRYSTUSA

Zapraszamy do wysłuchania rozważań ks. prof. Andrzeja Muszali, z cyklu „MÓJ CHRYSTUS UKRZYŻOWANY. Historia pewnego obrazu”. Piąta część zatytułowana jest: „Oblicze Chrystusa”.

Zapraszamy do odsłuchania

Dr Kortyczko: Dziecko ma prawo urodzić się jako owoc miłości

Procedura in vitro. Jakub Szymczuk /Foto Goúś

„Jeżeli mamy do czynienia z nowym życiem, to czy możemy je zabijać, czy możemy nim manipulować, czy mamy prawo poczętego człowieka zamrażać?” – to są pytania, które, zdaniem dr nauk medycznych Elżbiety Kortyczko, powinny rodzić się w zetknięciu z nowoczesnymi technikami zapłodnienia pozaustrojowego. W rozmowie z KAI prezes Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich zaznacza, że prawdę o procedurze in vitro, bez względu na to, jak bardzo ukrytą, należy starać się wydobywać na światło dzienne.

ak podkreśla neonatolog, procedura zapłodnienia pozaustrojowego realizowana jest w warunkach nienaturalnych. „Choć zespoły pracujące w klinikach starają się stwarzać warunki bardzo zbliżone do naturalnych, to jednak sam proces zapłodnienia odbywa się na szkle, na szalkach laboratoryjnych, w inkubatorze.

„Bardzo nikła jest społeczna świadomość, że istota zapłodnienia in vitro polega właśnie na łamaniu naturalnych barier (in vitro to gwałt na naturze), uniemożliwiających zapłodnienie w przypadkach, które skutkowałyby różnorakimi defektami genomu” – cytuje za prof. Andrzejem Lewandowiczem.

„Publikacje światowe, w tym także kliniki zajmujące się tą procedurą, wskazują na zagrożenia dla matki i dziecka, jakie niesie ta metoda” – zauważa.

Zwraca uwagę, że zaburzenia chromosomowe na skutek procedury IVF są większe aniżeli w ogólnej populacji. „W ogólnej populacji też się zdarzają, jednak tutaj są większe. Większa jest częstość występowania wad serca, wad przewodu pokarmowego, zarośnięcia przełyku, odbytu, rozszczepu wargi, podniebienia. I jest to częstotliwość dwa lub więcej razy większa, aniżeli w całej populacji. Częstsze są defekty układu moczowo-płciowego u chłopców, więcej zabiegów chirurgicznych do 5. roku życia, więcej jest przypadków śmierci okołoporodowej, wcześniactwa. Większe jest ryzyko martwego urodzenia, niskiej masy urodzeniowej lub gigantyzmu płodowego. Literatura fachowa mówi też o większej częstości mózgowego porażenia dziecięcego” – wylicza. Dodaje, że odnotowano w historii zgony kobiet, które uczestniczyły w procedurze in vitro. Miało to związek m.in. z powikłaniami będącymi rezultatem hiperstymulacji jajników.

Według pediatry z Kliniki Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, dziecko ma prawo urodzić się jako owoc miłości, a nie jako przedmiot chęci posiadania.

„To jest uprzedmiotowienie człowieka, a człowiek jest podmiotem. Każdy człowiek ma godność wrodzoną: od momentu poczęcia. Życie zaczyna się w momencie połączenia materiału genetycznego ojca i matki. Wpisane jest w żywą materię. Nie ma życia przedludzkiego. To nie jest zlepek komórek czy tkanka, jak możemy usłyszeć. To jest nowy człowiek” – podkreśla. Wszystkie dzieci poczęte, także te poczęte in vitro, także te zamrożone w ciekłym azocie, mają niezbywalną godność osoby ludzkiej.

Przyznaje jednocześnie, że wielu rodziców ogromnie cierpi z powodu niepłodności, niemożności doczekania się potomstwa. „Jednak cel nie może uświęcać środków. Czy my możemy produkować człowieka? Bo na tym polega technika in vitro – na doprowadzeniu do połączenia komórki jajowej i plemnika na szkle, żeby w tych zespolonych gametach doszło do fuzji materiału genetycznego i żeby powstał nowy człowiek” – zauważa i za Janem Pawłem II powtarza, że z procedurą in vitro związana jest wielka niesprawiedliwość nie do naprawienia. Oto miliony istot ludzkich zostaje zamrożonych w temperaturze ciekłego azotu (minus 196 stopni Celsjusza).

„Bardzo współczujemy tym małżeństwom, które nie mogą się doczekać potomstwa, ale nie tędy droga. Czy my możemy stawiać się w miejscu Boga?” – pyta i zauważa, że zaburzenia genetyczne często ujawniają się dopiero w trzecim pokoleniu. Jak przyznaje, dotąd obserwacje konsekwencji, jakie ma procedura in vitro na zdrowie dzieci nie są długie. Przypomina, że pierwsze na świecie dziecko z probówki Louise Brown urodziła się w 1978, a w Polsce 1987.

Dr Elżbieta Kortyczko uważa, że duże szanse na naturalne urodzenie dziecka daje dziś naprotechnologia. Zwraca uwagę, że dr Tadeusz Wasilewski, znany w Polsce propagator naprotechnologii, kiedyś pracował w klinice in vitro i należał do najlepszych specjalistów tej techniki zapłodnienia. Wyjaśnia, że twórcą naprotechnologii jest prof. Thomas W. Hilgers z USA. Kluczem do skutecznego leczenia niepłodności było dla niego rozeznanie naturalnego rytmu płodności kobiety. Ma to ułatwić tzw. model Creightona, opierający się kilkumiesięcznej obserwacji cyklu kobiety.

Źródło: Gość Niedzielny

Zaproszenie na XII Konferencję Ochrony Zdrowia Ból i cierpienie – ognisko światła i ciemności. Onkologia dziecięca.

ORGANIZATORZY:

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie

Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wydział Medyczny Collegium Medicum UKSW

Katedra i Klinika Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej, Pediatrii

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

WSPÓŁORGANIZATORZY

Koło Naukowe Teologów UKSW

Koło Naukowe Studentów Pielęgniarstwa WMCM UKSW

Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Wydziałów Medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich Oddział Ziemi Radomskiej

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Franciszka Czubalskiego w Przysusze

Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu

uprzejmie zapraszają na

XII Konferencję Ochrony Zdrowia Ból i cierpienie – ognisko światła i ciemności. 

Onkologia dziecięca.

22 kwietnia 2023 r.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Warszawie

ul. Dewajtis 5-Aula Jana Pawła II

godz. 10.00

konferencja stacjonarna i on-line na platformie Cisco Webex Meetings

Cel konferencji:

Celem Konferencji jest naukowe, interdyscyplinarne przedstawienie współczesnych osiągnięć i możliwości polskiej medycyny w diagnostyce i terapii w chorobach onkologicznych wieku dziecięcego.

W konferencji biorą udział najwybitniejsi polscy diagności i terapeuci prezentując osiągniecia swoich ośrodków.

Program konferencji:

10.00 – Rozpoczęcie

Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski – Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Lek. Piotr Pawliszak – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Filip M. Szymański – Dziekan Wydziału Medycznego Collegium Medicum UKSW

Ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski- Dziekan Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW

SESJA I

Przewodniczy: prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka – Vi-ce Przewodnicząca Senackiej Komisji Zdrowia.

10.25 – 10.45                          Onkologia dziecięca wczoraj i dziś – prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka – Vi-ce Przewodnicząca Senackiej Komisji Zdrowia.                      

10.45 – 11.00                          Aktualne prace sejmu i senatu nad problemami onkologii dziecięcej w Polsce. – dr n. med. Beata Małecka – Libera –  Przewodnicząca Senackiej Komisji Zdrowia.

11.00 – 11.20                          Nowotwory Centralnego Układu Nerwowego u dzieci – prof. dr hab. n. med. Bożenna Dembowska-Bagińska – Kierownik Kliniki Onkologii Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”  w Warszawie.

11.20 – 11.40                          Postęp w leczeniu białaczki limfoblastycznej u dzieci – dr n. med. Magda Wołowiec- Katedra i Klinika Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej, Pediatrii WUM.

11.40 – 12.00                          Guzy układu moczo-płciowego u dzieci – dr n. med. Anna Wakulińska – Klinika Onkologii Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.

12.00 – 12.25                          Przerwa na kawę.

SESJA II

Przewodniczy: prof. dr hab. n. med. Paweł Łaguna- kierownik Katedry i Kliniki Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej, Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

12.30 – 12.50                          Mięsaki narządu ruchu – ból nasz wróg czy sprzymierzeniec – prof. dr hab. n. med. Anna Raciborska – Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży – Instytut Matki i Dziecka w Warszawie.

12.50 – 13.10                          Guzy lite u dzieci – dr n. med. Barbara Sopyło – Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży – Instytut Matki i Dziecka.

13.10 – 13.30                          Hemofilia a ból i cierpienie – prof. dr hab. n. med. Paweł Łaguna – Kierownik Katedry i Kliniki Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej, Pediatrii WUM.

13.30 – 13.50                          Psycholog w dziecięcym oddziale onkologicznym, kontakt z chorym dzieckiem, jego bliskimi i personelem – mgr Maciej Starzyński – Zakład Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży WUM.

13.50 – 14.10                          Opieka paliatywna czy tylko pacjenci onkologiczni? – dr n. med. Marek Karwacki – Katedra i Klinika Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej, Pediatrii WUM.

14.10 – 14.55                          Przerwa – Posiłek

SESJA III

Przewodniczy: dr n. med. i n. o zdr. Beata Chełstowska – prodziekan ds. studenckich i kształcenia Wydziału Medycznego Collegium Medicum UKSW, ks. dr Wojciech Kućko – Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

15.00 – 15.20                          Rola i zadania pielęgniarki w interdyscyplinarnej opiece nad dzieckiem z chorobą nowotworową – dr n. med. i n. o zdr. Aleksander Wiśniewski, Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego Instytutu Nauk Medycznych, Wydział Medyczny. Collegium Medicum UKSW.

15.20 – 15.40                          Badania laboratoryjne jako skuteczne narzędzie w ocenie i monitorowaniu stanu odżywienia u dzieci z chorobą nowotworową – dr n. med. i n. o zdr. Beata Chełstowska, Kierownik Zakładu Biochemii i Diagnostyki Laboratoryjnej Instytutu Nauk Medycznych, Wydział Medyczny. Collegium Medicum UKSW.

15.40 – 16.00                          Żywienie dzieci chorujących onkologicznie – lek. Mateusz Szatanek – rezydent Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.

16.00 – 16.20                          Trauma po stracie dziecka. Jak sobie z nią poradzić? –  ks. dr hab. Dariusz Pater, prof. UKSW – Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

16.20 – 16.25                          Podziękowania i zakończenie konferencji.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie.

Uczestnicy konferencji otrzymują punkty edukacyjne.

Wstęp wolny – uczestnicy nie ponoszą żadnych opłat.

Komitet organizacyjny:
ks. dr hab. Dariusz Pater, prof. UKSW (przewodniczący) paterdarek@wp.pl

lek. Mieczysław Szatanek   (wiceprzewodniczący) szatanekmieczyslaw@gmail.com

prof. dr hab. n. med. Paweł Łaguna (sekretarz)

lek. Katarzyna Raczyńska – członek

lek. Mateusz Szatanek – członek

Komitet naukowy XII Konferencji Ochrony Zdrowia Ból i cierpienie – ognisko światła i ciemności.

Onkologia dziecięca.


 1. Ks. dr hab. Jarosław Babiński, prof. UKSW
 2. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki
 3. dr n. med. i n. o zdr. Beata Chełstowska UKSW
 4. Prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka
 5. Prof. dr hab. n. med. Bożenna Dembowska – Bagińska
 6. Prof. dr hab. n. med. Jarosław Deszczyński
 7. Lek. Grzegorz Dziekan
 8. Ks. prof. dr hab. Bogumił Gacka
 9. Dr hab. n. med. Zdzisław Gajda, prof. UJ
 10. Dr n. med. Anita Gębska-Kuczerowska
 11. Prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski
 12. Dr hab. n. med. Józef Haczyński, prof. UZ/UW
 13. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jurkiewicz
 14. Dr n. med. Marek Karwacki
 15. Lek. dent. Jadwiga Kazana
 16. Dr hab. inż. Andrzej Krzyszkowski, prof. UTH
 17. Ks. dr hab. Dariusz Kurzydło, prof. UKSW
 18. Prof. dr hab. n. med. Paweł Łaguna – WUM (sekretarz)
 19. Prof. dr hab. Zbigniew Łukasik
 20. Dr n. med. Beata Małecka – Libera
 21. Lek. Barbara Paczwa
 22. Ks. dr hab. Dariusz Pater, prof. UKSW (przewodniczący)
 23. Dr hab. n. med. Jakub Pawlikowski, prof. UKSW
 24. Lek. Piotr Pawliszak
 25. Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Pedrycz
 26. Ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski
 27. Prof. dr hab. n. med. Anna Raciborska
 28. Dr hab. n. med. Jerzy Reymond, prof. WSBiP
 29. Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński
 30. Dr n. med. Barbara Sopyło
 31. Dr hab. n. med. Wanda Stankiewicz, prof. WIHiE
 32. Mgr Maciej Starzyński
 33. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik
 34. Lek. Mateusz Szatanek
 35. Lek. Mieczysław Szatanek (wiceprzewodniczący)
 36. Prof. dr hab. n. med. Beata Śpiewankiewicz
 37. Dr hab. Jerzy Telak, prof. WSEWS
 38. Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Tołłoczko
 39. Dr n. med. Małgorzata Tomaszewska-Kowalska
 40. Dr n. med. Anna Wakulińska
 41. Dr hab. n. med. Elżbieta Wasilewska- Dziubińska, prof. CMKP
 42. dr n. med. i n. o zdr. Aleksander Wiśniewski,
 43. Dr n. med. Magdalena Wołowiec
 44. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Woy-Wojciechowski
 45. Dr n. o zdr. Rena Wójcik

Patronat honorowy nad konferencją: Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski – Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie               Patronat medialny: Miesięcznik PULS

CZWARTA KONFERENCJA WIELKOPOSTNA KS. PROF. ANDRZEJA MUSZALI Z CYKLU: „MÓJ CHRYSTUS POŁAMANY” (NOGI JEZUSA)

Zapraszamy do wysłuchania rozważań ks. prof. Andrzeja Muszali, z cyklu „MÓJ CHRYSTUS UKRZYŻOWANY. Historia pewnego obrazu”. Czwarta część zatytułowana jest: „Nogi Jezusa”.

Zapraszamy do odsłuchania

Skład Zespołu ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia na lata 2023-2027

Abp Stanisław Budzik został wybrany nowym przewodniczącym Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Niemiec, natomiast bp Piotr Turzyński i bp Andrzej Przybylski – członkami Komisji Duchowieństwa. To niektóre z decyzji 394. Zebrania Plenarnego KEP. We wtorek, 14 marca, biskupi dokonali wyborów do gremiów Episkopatu oraz do instytucji kościelnych podległych Konferencji Episkopatu Polski.

Publikujemy wyniki wyborów 394. Zebrania Plenarnego KEP:

GŁOSOWANIA
394. Zebranie Plenarne KEP
Warszawa, 13-14 marca 2023 r.

Skład Zespołu ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia

bp Romuald KAMIŃSKI – Przewodniczący

Członkowie:

ks. Łukasz JOŃCZY

ks. Marcin NIESPOREK

ks. Arkadiusz ZAWISTOWSKI

s. Paula NAROŻNA CSSF

Jadwiga KAZANA

Elżbieta KORTYCZKO

Małgorzata PRUSAK

Elżbieta PUACZ

Jolanta STOKŁOSA

Tadeusz WADAS

Konsultorzy:

ks. Wojciech BARTOSZEK

ks. Tomasz DUSZCZAK

Edyta GADOMSKA

Anna KAPTACZ

Waldemar KOSTEWICZ

Małgorzata KRAJNIK

Dominik Maciej KRZYŻANOWSKI

Maria OCHMAN

Dariusz PALUSZEK

Mirosław PIETRZAK

Marek POSOBKIEWICZ

Źródło: KEP

WEBINARIUM DLA KAPELANÓW

Kapelanów szpitalnych, hospicyjnych i domów pomocy społecznej zapraszamy na XXII Webinarium Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie, w ramach programu „Bądź przy mnie”. Spotkanie odbędzie się na platformie Zoom, w środę 15 marca br., w godzinach 19.30-21.00. Tematyka będzie poświęcona wzmacnianiu godności chorego. Kapelani, którzy po raz pieleszy pragną uczestniczyć w spotkaniu są proszeni o zgłoszenie swojego uczestnictwa na adres: spotkania_ptodm@mp.pl. Kapelanom zostanie przesłany link do spotkania. Uczestnictwo w szkoleniach kończy się uzyskaniem certyfikatu dla kapelanów wydane przez Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie. Materiały z poprzednich webinariów dostępne są na stronie: https://ptodm.org.pl/webinaria-kapelani

ROZWAŻANIA WIELKOPOSTNE KS. PROF. ANDRZEJA MUSZALI „MÓJ CHRYSTUS UKRZYŻOWANY” (III CZĘŚĆ – „SERCE”)

Zapraszamy do wysłuchania rozważań ks. prof. Andrzeja Muszali, z cyklu „MÓJ CHRYSTUS UKRZYŻOWANY. Historia pewnego obrazu”. Trzecia część zatytułowana jest: „Serce”.

Zapraszamy do odsłuchania

Konferencja z okazji 5-tej rocznicy beatyfikacji bł. Hanny Chrzanowskiej

image description

W imieniu Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i

Położnych Polskich serdecznie zapraszam do udziału w Konferencji

organizowanej z okazji 5-tej rocznicy beatyfikacji bł. Hanny

Chrzanowskiej, która odbędzie się 28 kwietnia 2023 r. o godz. 9:00 w

Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”, ul. Totus Tuus 34 w Krakowie.

Konferencja jest wydarzeniem nieodpłatnym dedykowanym lekarzom,

pielęgniarkom, położnym, ratownikom medycznym, studentom, kapelanom

szpitalnym oraz wszystkim zainteresowanym.

Z wyrazami szacunku

Tadeusz Wadas

ROZWAŻANIA WIELKOPOSTNE Z CYKLU „MÓJ CHRYSTUS UKRZYŻOWANY” (2)

Zapraszamy do wysłuchania rozważań ks. prof. Andrzeja Muszali, z cyklu „MÓJ CHRYSTUS UKRZYŻOWANY. Historia pewnego obrazu”. To już druga część: „Ręce Jezusa”.

Zapraszamy do odsłuchania

Oparte na WordPress & Theme by Anders Norén

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Skip to content