• ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO NA XXXI ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO (11 LUTEGO 2023 R.)

ZESPÓŁ KEP ds. SŁUŻBY ZDROWIA

Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia

Miesiąc: lipiec 2023

Franciszek: nie możemy usunąć z listy naszych priorytetów dziadków i osób starszych

„Nie zapominajmy o dziadkach i osobach starszych: dzięki ich czułości wielokrotnie byliśmy podnoszeni na duchu, ponownie wyruszaliśmy w drogę, czuliśmy się kochani, byliśmy uzdrawiani wewnętrznie. Poświęcili się dla nas i nie możemy usunąć ich z listy naszych priorytetów” – zaapelował papież podczas Eucharystii sprawowanej w bazylice watykańskiej z okazji III Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych.

Ojciec Święty nawiązał do czytanego dzisiaj fragmentu Ewangelii (Mt 13, 24-43) i zauważył, że trzy zawarte w nim historie mają jeden łączący jej aspekt: wspólne wzrastanie.

Komentując przypowieść do pszenicy i chwaście Franciszek zauważył, że mówi ona o powiązaniu ze sobą dobra i zła. W takiej sytuacji ludzie często mają pokusę, żeby o własnych siłach radykalnie usunąć to, co uważają za złe. Przypomniał, iż taka pokusa powraca wielokroć: „czyste społeczeństwo”, „czysty Kościół”, ale aby osiągnąć tę czystość, narażamy się na niebezpieczeństwo niecierpliwości, nieprzejednania, a nawet przemocy wobec tych, którzy popadli w błąd. W ten sposób razem z chwastami wyrywa się również dobrą pszenicę i uniemożliwia ludziom dokonywanie procesu, wzrastania, przemiany. Tymczasem Pan Jezus zachęca, aby pszenica i chwast wspólnie rosły aż do żniwa. Papież podkreślił, że „oczyszczenie serca i ostateczne zwycięstwo nad złem są zasadniczo dziełem Boga. A my, przezwyciężając pokusę oddzielania pszenicy i chwastu jesteśmy wezwani do zrozumienia, jakie są najlepsze sposoby i czasy, żeby zadziałać”. Jednocześnie Ojciec Święty zaznaczył, że starość jest czasem pojednania, „czułego spojrzenia na światło, które rozwinęło się pomimo cieni, w ufnej nadziei, że dobra pszenica zasiana przez Boga zwycięży nad chwastami, którymi diabeł chciał zaatakować nasze serca”.
Komentując kolejną przypowieść, o ziarnku gorczycy Franciszek zwrócił uwagę, że piękne są bujne drzewa, pod którymi dzieci i wnuki budują własne „gniazda”, uczą się atmosfery domu i doświadczają czułości uścisku. „Potrzebujemy nowego przymierza między młodymi a starymi, aby soki tych, którzy mają za sobą długie doświadczenie życiowe nawadniały pędy nadziei tych, którzy dorastają. W tej owocnej wymianie uczymy się piękna życia, budujemy braterskie społeczeństwo, a w Kościele umożliwiamy spotkanie i dialog między tradycją a nowością Ducha” – stwierdził papież.

Przechodząc do trzeciej przypowieści o zaczynie i mące Ojciec Święty podkreślił znaczenie słowa „wymieszać” i zaapelował, aby nie marginalizować osób starszych. „Niech nie dojdzie do tego, że z powodu pogoni za mitami efektywności i wydajności na pełnych obrotach, staniemy się niezdolni do zwolnienia, żeby towarzyszyć tym, którzy z trudem dotrzymują nam kroku. Proszę, mieszajmy się, wzrastajmy razem” – wezwał. „Słuchajmy siebie nawzajem, prowadźmy dialog, wspierajmy się. Nie zapominajmy o dziadkach i osobach starszych: dzięki ich czułości wielokrotnie byliśmy podnoszeni na duchu, ponownie wyruszaliśmy w drogę, czuliśmy się kochani, byliśmy uzdrawiani wewnętrznie. Poświęcili się dla nas i nie możemy usunąć ich z listy naszych priorytetów. Wzrastajmy razem, idźmy razem naprzód: Pan pobłogosławi naszą drogę” – powiedział Franciszek na zakończenie swej homilii.

Źródlo: KAI

Fot. TIZIANA FABI/AFP/East New

WIARA TO ZAWIERZENIE BOGU NA DOBRE I NA ZŁE

58. Ogólnopolska Pielgrzymka osób chorych, niepełnosprawnych i starszych wiekiem na Jasną Górę zgromadziła pielgrzymów z całego kraju. Dziękujemy wszystkim, którzy pielgrzymowali do Jasnogórskiej Pani oraz tym, którzy duchowo łączyli się z uczestnikami dzięki transmisji telewizyjnej.

Już po raz pięćdziesiąty ósmy odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka osób chorych, niepełnosprawnych i starszych wiekiem na Jasną Górę, organizowana przez Apostolstwo Chorych. Wspólnota Apostolstwa Chorych przygotowuje się do obchodów 100-lecia istnienia w świecie – obecnie trwa w ósmym roku Nowenny przed tym ważnym jubileuszowym wydarzeniem. Tematem tego roku formacyjnego we wspólnocie jest Słowo Boże.

Pielgrzymkowe spotkanie rozpoczęło się od modlitwy różańcowej o godzinie 9.15. Modlitwę poprowadzili przedstawiciele wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża. Po niej konferencję wygłosił ks. Tomasz Duszczak, diecezjalny duszpasterz Apostolstwa Chorych w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

Po konferencji pielgrzymi wysłuchali koncertu kwartetu smyczkowego Akademos.

O godzinie 11.00 rozpoczęła się Msza święta pod przewodnictwem Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i metropolity poznańskiego.

W homilii arcybiskup zauważył, że człowiek jest gotów iść za Bogiem, gdy On spełnia jego pragnienia, natomiast inaczej jest, gdy odbiera nam zdrowie, siły i czyni nas niepełnosprawnymi.  – Jeżeli w naszym życiu tego nie doświadczyliśmy, to nie wiemy tak naprawdę czym jest wiara, ponieważ jest ona gotowością do oddania Bogu wszystkiego, co najdroższe, niezależnie od tego, czego by od nas zażądał. Zawierzenie Bogu na dobre i na złe to jest właśnie wiara – tłumaczył. – Podobnie jak ostatnia próba Abrahama dowiodła jego całkowitego zaufania Bogu, tak też i próba, jaką przechodzi każdy człowiek cierpiący może stać się potwierdzeniem jego wiary i otwarciem na Boże błogosławieństwo dla siebie, wspólnoty i Polski – powiedział kaznodzieja.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zwrócił uwagę, że człowiek doznaje nie tylko cierpienia fizycznego, ale też duchowego i moralnego. – Zawsze pojawia się lęk przed stratą bliskich, samotnością i opuszczeniem. Lecz najbardziej szczególną kategorią ciepiących osób są dzieci. Tłumaczył ponadto, że należy robić wszystko, aby zapobiec cierpieniu lub na ile to możliwe uśmierzyć ból, ponieważ jest to obowiązek, wynikający ze sprawiedliwości i miłości, co należy do podstawowych wymagań chrześcijańskiej egzystencji i każdego życia ludzkiego. Wyróżnił też fundamentalne elementy człowieczeństwa, których porzucenie zniszczyłoby samego człowieka: cierpieć z innymi i dla innych; cierpieć z powodu pragnienia prawdy i sprawiedliwości; cierpieć z powodu stawania się osobą, która naprawdę kocha.

Kaznodzieja zauważył, że jeżeli ludzie chętnie niosą swój krzyż, to mogą ufać, że Jezus im pomoże i nigdy ich nie zostawi. – Jeżeli chętnie niesiesz krzyż, to on cię poniesie i poprowadzi do upragnionego kresu, który też będzie kresem cierpienia. Natomiast jeżeli dźwigasz go niechętnie, to będziesz jeszcze bardziej obarczony, a przecież każdy musi donieść swój krzyż do końca – powiedział. – Bóg jest Prawdą i Miłością, zechciał cierpieć dla nas i zawsze będzie cierpiał z nami. Stąd w każdym cierpieniu jest obecne pocieszenie przez współcierpiącą miłość Boga – dodał.

Mszę świętą koncelebrował ks. Wojciech Bartoszek, krajowy duszpasterz Apostolstwa Chorych oraz diecezjalni duszpasterze Apostolstwa Chorych.

Podczas Eucharystii obecne były relikwie bł. Hanny Chrzanowskiej, współorganizatorki Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, która zapoczątkowała ruch pielęgniarstwa domowego i dała podwaliny pod domową opiekę hospicyjną. Obecność relikwii związana jest z faktem, że w archidiecezji częstochowskiej trwa peregrynacja relikwii bł. Hanny Chrzanowskiej po placówkach medycznych.

Po Mszy świętej, o godzinie 13.30 pielgrzymi uczestniczyli w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, które poprowadził ks. Jakub Kępczyński, duszpasterz Apostolstwa Chorych w diecezji płockiej.

Ostatnim punktem pielgrzymki było nabożeństwo lourdzkie z indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem w Kaplicy Cudownego Obrazu o godzinie 14.30.

58. Ogólnopolska Pielgrzymka osób chorych, niepełnosprawnych i starszych wiekiem na Jasną Górę zgromadziła pielgrzymów z całego kraju. Wśród zgłoszonych grup znalazły się m.in. grupy: z Koluszek, z Kędzierzyna Koźla, z Czarkowa, z Olkusza, z Przemyśla, z Głogowa, z Rudy Śląskiej, z Katowic, z Piasku, z Częstochowy, z Opola, z Imielina, z Płocka, z Łazisk Górnych, z Tarnowskich Gór, z Warszawy, z Gdańska. Dziękujemy wszystkim, którzy pielgrzymowali do Jasnogórskiej Pani oraz tym, którzy duchowo łączyli się z uczestnikami dzięki transmisji telewizyjnej. Doceniamy trud i wysiłek włożone w przygotowanie podróży dla większych grup. Dziękujemy wszystkim opiekunom i rodzinom chorych za pomoc w dotarciu do Częstochowy. Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem służb medycznych oraz wolontariuszy, którzy troszczyli się o bezpieczeństwo pielgrzymów. Jesteśmy wdzięczni chorym za cierpliwie znoszone trudy pielgrzymki i ofiarowanie swojego cierpienia Bogu w wielu intencjach. Za wszystkie dobre słowa, rozmowy i spotkania, a także ofiary materialne złożone na rzecz Apostolstwa Chorych – serdecznie dziękujemy!

Żródło: Apostolstwo Chorych

Foto: Biuro prasowe Jasnej Góry

Oparte na WordPress & Theme by Anders Norén

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Skip to content