Administrator – Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia
  • Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Zdrowia do Częstochowy

ZESPÓŁ KEP ds. SŁUŻBY ZDROWIA

Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia

Autor: Administrator Page 1 of 30

WEBINARIUM DLA KAPELANÓW

Kapelanów szpitalnych zapraszamy na kolejne już XVI webinarium w ramach programu „Bądź przy mnie”, w czwartek 23 czerwca br., w godzinach 19.30-21.00, Przypominamy, że zgłoszenia prosimy kierować na adres: spotkania_ptodm@mp.pl. Kapelanom zostanie przesłany link do spotkania na platformie Zoom. Materiały z poprzednich webinariów dostępne są na stronie: https://ptodm.org.pl/webinaria-kapelani

Papież: opieka zdrowotna jest spotkaniem i dzieleniem się

„Bliskość, integralność oraz dobro wspólne: wskazuję wam te trzy środki zaradcze, aby zachęcić was do kontynuowania działań w służbie chorych i całego społeczeństwa” – powiedział Papież do przedstawicieli konfederacji służby zdrowia „Federsanità”, których przyjął na audiencji w Watykanie. Zadaniem tej włoskiej organizacji jest koordynacja działań lokalnych władz i służby zdrowia w celu wyrównania szans na lepszą opiekę zdrowotną między centrum a peryferiami.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Ojciec Święty zaproponował trzy wskazania, które mogą pomóc różnym instytucjom skuteczniej pełnić misję opieki nad chorymi. Pierwszym z nich jest bliskość, stanowiąca antidotum na autoreferencyjność. Jeśli w ludziach, których spotykamy na oddziałach szpitalnych, w domach opieki, czy w przychodniach, potrafimy dostrzec braci i siostry, wtedy wszystko się zmienia: „opieka” staje się spotkaniem, towarzyszeniem i dzieleniem się. Bycie blisko oznacza przełamywanie dystansu, troskę o to, aby nie było pacjentów różnych kategorii, a energie i zasoby były wykorzystywane w taki sposób, by nikt nie czuł się wykluczony z opieki społecznej i zdrowotnej. Drugim antidotum wskazanym przez Franciszka jest integralność, która przeciwstawia się podejściu częściowemu. Skoro wszystko jest ze sobą połączone, powinniśmy także na nowo przemyśleć pojęcie zdrowia z perspektywy całościowej, obejmującej wszystkie wymiary osoby

„Nie umniejszając w żaden sposób wartości konkretnych kompetencji, leczenie osoby chorej oznacza uwzględnienie nie tylko schorzenia, ale także jej kondycji psychologicznej, społecznej, kulturowej i duchowej: wszystkiego. Kiedy Jezus kogoś uzdrawia, nie tylko usuwa z jego ciała chorobę fizyczną, ale także przywraca mu godność, włącza go na nowo do społeczeństwa, daje mu nowe życie. Oczywiście, tylko On może to uczynić, ale Jego postawa, Jego podejście do człowieka, jest dla nas wzorem. Całościowe spojrzenie na opiekę pomaga przeciwdziałać «kulturze odrzucenia», która wyklucza tych, którzy z różnych powodów nie spełniają określonych standardów. Dzisiejsza kultura wyklucza. To, co nie służy, jest poza. Używa i odrzuca, na wszystkich poziomach. W społeczeństwie, w którym istnieje ryzyko postrzegania chorych jako ciężaru, kosztu, musimy ponownie umieścić w centrum to, co jest bezcenne, czego nie można kupić ani sprzedać, czyli godność osoby – podkreślił Papież. – Choroby mogą naznaczyć ciało, zmącić myśli, odebrać siły, ale nigdy nie mogą przekreślić wartości ludzkiego życia, które zawsze należy chronić, od poczęcia do naturalnego końca.“

Jako trzeci środek zaradczy dla właściwej opieki nad chorymi, Ojciec Święty wskazał dobro wspólne. Również w dziedzinie zdrowia często pojawia się pokusa, aby przewagę ekonomiczną lub polityczną uzyskało kilka grup, ze szkodą dla większości społeczeństwa. Franciszek zauważył, że logika „każdy dla siebie” łatwo przekłada się na „wszyscy przeciwko wszystkim”, pogłębiając nierówności i wzmacniając konflikty. Zamiast tego powinniśmy pracować nad tym, aby każdy miał dostęp do opieki zdrowotnej i aby pozostała ona bezpłatna. Papież zaznaczył, że obcinanie środków na opiekę zdrowotną jest obrazą ludzkości.
 

Źródło: vaticannews

SESJA SZKOLENIOWO-FORMACYJNA DLA KAPELANÓW

ZAPROSZENIE NA SYMPOZJUM „ŻYCIE JAKO WARTOŚĆ I JAKO ZADANIE”.

Serdecznie zapraszamy na  sympozjum   – ŻYCIE JAKO WARTOŚĆ I JAKO ZADANIE.

Sympozjum odbędzie się na UKSW dnia 4 czerwca. Rozpoczęcie Mszą Świętą o godzinie 10.00 w kościele na Bielanach przy UKSW.

Obrady od godziny 12.00 w auli Jana Pawła II UKSW, Dewajtis.

Wstęp wolny.

Program obrad na załączonym plakacie.  Program oraz link do transmisji na żywo zmieszczone  są na stronie:

https://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/sympozja.html

Jasna Góra: trwa 98. Pielgrzymka Służby Zdrowia

Na Jasnej Górze trwa 98. Ogólnopolska Pielgrzymka Pracowników Służby Zdrowia. Zainaugurował ją wieczorny Apel pod przewodnictwem bp. Romualda Kamińskiego, przewodniczącego Zespołu KEP ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia.

Tegoroczne spotkanie odbywa się dokładnie w rocznicę oddania medyków w macierzyńską niewolę Matce Bożej, które miało miejsce w dniach 21 i 22 maja 1966 r. w ramach ogólnopolskich obchodów 1000-lecia Chrztu Polski. Spotkaniu towarzyszy hasło: „Pod twoją obronę”. Główne uroczystości odbędą się dzisiaj. Msza św. odprawiona zostanie o godz. 11.00 na Szczycie pod przewodnictwem i z kazaniem abp. Wojciecha Polaka, Prymasa Polski.

– Tegoroczne pielgrzymowanie znowu przypada w czasie trudnym, bo choć pandemia koronawirusa ustępuje, to jej miejsce zajmuje pandemia nienawiści objawiająca się w wojnie na Ukrainie. Jasna Góra tym bardziej powinna stać się naszym Wieczernikiem, w którym jak apostołowie chcemy trwać z Maryją na modlitwie – mówił w czasie Apelu bp Romuald Kamiński, przewodniczący Zespołu KEP ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Powierzał Maryi wszystkich pracowników Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz podległych im jednostek. – Dziękujemy za lekarki, pielęgniarki i położne, diagnostów, farmaceutów, rehabilitantów, ratowników medycznych, kierowców karetek, psychologów klinicznych, księży kapelanów, wolontariuszy, studentów medycyny, wszystkich których serca zostały pobudzone w tym nadzwyczajnym czasie do niesienia pomocy. Spraw, aby ludzka życzliwość dodawała im zachęty do dalszej służby – modlił się bp Kamiński. Zauważył, że w ostatnim czasie podjęto ogromny wysiłek ratowania ludzkiego życia jako daru Bożego i „chcemy za dar wielu osób, z wielkiej rodziny Służby Zdrowia, którzy okazali się i są nadal bohaterami, podziękować”.

Jak podkreślił ks. Arkadiusz Zawistowski, krajowy duszpasterz Służby Zdrowia, pielgrzymka jest okazją do odbudowy sił duchowych dla środowiska, które ciągle narażone jest na wypalenie i utratę wrażliwości. – Wiadomo, że człowiek, który poświęca się drugiemu człowiekowi, wypala się, potrzebuje motywacji i usensownienia swojej pracy. Ci ludzie codziennie patrzą na cierpienie i albo można na to zobojętnieć, albo można widzieć, że to jest mój brat, moja siostra cierpiąca – zauważył ks. Zawistowski. Dodał, że medycy są tu po to, by „przypomnieć sobie o tożsamości chrześcijanina – medyka”.

Zdaniem krajowego duszpasterza jasnogórskie spotkania służą także integracji środowiska. Są wskazaniem na potrzebę pielęgnowania i pogłębiania duchowości chrześcijańskiej w misji lekarza czy pielęgniarki, by pomoc chorym i cierpiącym nie zamykała się jedynie w ramach procedur medycznych i zabiegów.

Pierwsza Ogólnopolska Pielgrzymka Lekarzy na Jasnej Górze odbyła się w 1948 r. Wtedy też w sposób nieformalny zaistniało duszpasterstwo służby zdrowia. W 1956 r. uwolniony z miejsca internowania Prymas Polski Stefan kard. Wyszyński w ramach Wielkiej Nowenny przed 1000-leciem Chrztu Polski zlecił zorganizowanie ogólnopolskiej pielgrzymki lekarzy na Jasną Górę, by im powiedzieć, że w nich widzi pierwsze szeregi powołanych niejako z zawodu do obrony życia nienarodzonych. Te pielgrzymki, potem co roku odbywane, stały się impulsem dalszych kroków do zorganizowania osobnego duszpasterstwa.

Źródło: Tygodnik Niedziela

APEL JASNOGÓRSKI W CZASIE PIELGRZYMKI MEDYKÓW NA JASNĄ GORĘ

REKOLEKCJE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA

Modlitwą za zmarłych pracowników Służby Zdrowia i pacjentów, zwłaszcza tych którzy odeszli z powodu pandemii, na Jasnej Górze rozpoczęły się rekolekcje środowiska medycznego. Dni skupienia poprzedzające doroczną ogólnopolską pielgrzymkę zainicjował 42 lata temu bł. ks. Jerzy Popiełuszko.

Jak mówią uczestnicy rekolekcji są one bardzo potrzebne, po to, by nabrać nowego ducha i raz jeszcze przypomnieć sobie, że najważniejszy jest człowiek.
– Pracuję jako pielęgniarka i potrzebuję wsparcia duchowego, ponieważ cały czas jestem wśród ludzi i trzeba mieć do nich dużo cierpliwości. Te rekolekcje dają mi wsparcie, które jest potrzebne do współpracy z ludźmi na co dzień – wyznała Danuta Rajzer, która pracuje w Wojewódzkim Szpitalu w Przemyślu. Jak podkreśliła w pracy pielęgniarki najważniejsze jest „zauważenie drugiego człowieka, nie żadne procedury, które tak nam teraz wmawiają”.

Jadwiga Bilska, która pielęgniarką jest od 35 lat zauważa, że praca w szpitalu jest bardzo trudna, a covid pokazał, że ci którzy służą chorym muszą mieć w sobie także dużo siły wewnętrznej, aby umieć pomagać. – W tym szczególnym czasie pandemii pacjenci bardzo nas potrzebowali, trzeba było być bardzo empatycznym, oni wręcz wołali też o wsparcie duchowe i dlatego przyjechałam na Jasną Górę, by zaczerpnąć sił od Maryi – powiedziała pielęgniarka.

Jak podkreślił ks. Arkadiusz Zawistowski, krajowy duszpasterz Służby Zdrowia, po pandemii środowisko wraca do rocznego rytmu spotkań, w który od ponad 40 lat wpisana są doroczne rekolekcje dla medyków na Jasnej Górze. Jego zdaniem jasnogórskie spotkania służą także integracji środowiska. Są wskazaniem na potrzebę pielęgnowania i pogłębiania duchowości chrześcijańskiej w misji lekarza czy pielęgniarki, by pomoc chorym i cierpiącym nie zamykała się jedynie w ramach procedur medycznych i zabiegów.

Tegoroczne rekolekcje dla pracowników Służby Zdrowia dotyczą innej materii niż dotychczas, podkreśla prowadzący je o. Bartłomiej Hućko, jezuita z Częstochowy .
– Nie zajmiemy się branżowo sobą jako służba zdrowia, ale zajmiemy się relacją osobistą, każdego z uczestników, z Panem Bogiem. Wrócimy do czegoś bardziej elementarnego, bardziej zasadniczego w życiu wiary i w życiu duchowym, czyli do mojej osobistej relacji z Bogiem, bo myślę, że na tym buduje się wszystko inne, a to często nam umyka – powiedział rekolekcjonista.

Rekolekcje dla pracowników Służby Zdrowia potrwają do jutra do popołudnia. Po nich Apelem Jasnogórskim rozpocznie się 98. ogólnopolska pielgrzymka, której główne uroczystości odbywać się będą w niedzielę. Msza św. sprawowana będzie o godz. 11.00 na Szczycie pod przewodnictwem i z kazaniem abp Wojciecha Polaka, Prymasa Polski. Poprzedzi ją konferencja i wystąpienia zaproszonych gości od godz. 9.00.

Duszpasterstwo służby zdrowia sprawuje opiekę duszpasterską nad lekarzami, pielęgniarkami i położnymi oraz kapelanami szpitali, zakładów opieki zdrowotnej i domów pomocy społecznej.

Dziś na Jasnej Górze odbyć się mają spotkania wyborcze Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich i Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych. Oba powstały w 1994 r. na Jasnej Górze. Stowarzyszenie lekarzy podczas II Światowego Dnia Chorego 11 lutego, a w maju tego samego roku stowarzyszenie pielęgniarek i położnych.

Szczególnym zadaniem stowarzyszeń jest realizacja fundamentalnej zasady etyki i deontologii lekarskiej dotyczącej obowiązku ochrony życia ludzkiego od chwili poczęcia, aż do naturalnej śmierci, stała formacja duchowa i intelektualna, krzewienie zasad moralności i etyki katolickiej, pogłębianie znajomości dokumentów Magisterium Kościoła, szczególnie w dziedzinie bioetyki oraz dbałości o ich przestrzeganie, dbałość o integrację środowiska wokół wartości chrześcijańskich i w oparciu o naukę Kościoła Katolickiego.

Źródło: Izabela tyras @JasnaGóraNews

Papież do farmaceutów: promujcie zdrowy styl życia

„Pacjenci bardzo cenią klimat bliskości i rodzinności. On nadaje ludzki wymiar opiece zdrowotnej” – powiedział Papież do przedstawicieli kierownictwa Międzynarodowej Federacji Farmaceutów Katolickich. Jak stwierdził Franciszek, pandemia Covid-19 sprawiła, że farmaceuci znaleźli się na pierwszej linii frontu. Udzielali pomocy i porad, a także sprawnie i szybko wykonywali badania niezbędne w codziennym życiu.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Ojciec Święty zauważył, że ta kryzysowa sytuacja wywołała w środowisku zawodowym potrzebę zjednoczenia i wzajemnego wsparcia. Farmaceuci stanowią ważny „pomost” między obywatelami a systemem opieki zdrowotnej. System jest często zbiurokratyzowany, a pandemia wystawiła go na ciężką próbę, spowalniając, a czasem wręcz paraliżując procedury. W praktyce oznaczało to większe niedogodności i cierpienie, a także niestety dalszy uszczerbek na zdrowiu osób chorych. W tym kontekście farmaceuci wnoszą dwojaki wkład w dobro wspólne: odciążają system opieki zdrowotnej i łagodzą napięcia społeczne. Franciszek zaznaczył, że bardzo ważny jest wkład, jaki farmaceuci mogą wnieść w nawrócenie do ekologii integralnej.

„Wszyscy jesteśmy wezwani do uczenia się stylu życia wyrażającego większy szacunek dla środowiska, w którym Bóg nas umieścił, dla naszego wspólnego domu. Ten styl życia obejmuje także zdrowy sposób odżywiania się i życia w ogóle. Myślę, że farmaceuci mogą również «tworzyć kulturę» w tej dziedzinie, promując większą mądrość w prowadzeniu zdrowego stylu życia – podkreślił Papież. – W tym względzie można czerpać inspirację z tysiącletniej tradycji, która w Europie sięga starożytnych aptek klasztornych. Ale dzisiaj, dzięki Bogu, te korzenie mogą być wzbogacone o wiedzę i praktyki innych kultur, np. wschodnich czy rdzennych mieszkańców obu Ameryk. Powiedziałbym, że wy, farmaceuci, możecie nam pomóc w demaskowaniu oszustw fałszywego dobrobytu i w wychowaniu nas do prawdziwego «dobrego życia», aby nie było ono przywilejem nielicznych, ale znajdowało się w zasięgu wszystkich.“

Źródło: vaticannews

REKOLEKCJE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA

oraz

98 OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA

Jasna Góra 20-21 maja 2022 roku

Rekolekcjom przewodniczy o. Bartłomiej HUĆKO SJ

20 maja 2022 roku – piątek

Kaplica św. Józefa (ul. Klasztorna)

10.00 – rozpoczęcie rekolekcji

 – konferencja I

11.45 – konferencja II

 – obiad

 – czas wolny

15.00 – Msza Święta z homilią

 – nabożeństwo majowe

 – Adoracja Najśw. Sakramentu (indywidualnie, do 17.30)

18.00 – kolacja

19.30 – dialogi duszpasterskie

21.00 – Apel Jasnogórski w Kaplicy Cudownego Obrazu

21 maja 2022 roku – sobota

Kaplica św. Józefa (ul. Klasztorna)

9.30 – modlitwa poranna i konferencja III

 – Adoracja Najśw. Sakramentu, sakrament Pojednania i Pokuty

11.15 – konferencja IV

14.00 – Msza Święta z homilią i zakończenie rekolekcji

Rozpoczęcie ogólnopolskiej Pielgrzymki Służby Zdrowia

21.00 – Apel Jasnogórski w Kaplicy Cudownego Obrazu

21.30 – Droga Krzyżowa na Wałach (przynosimy świece)

23.00 – Eucharystia w Kaplicy Cudownego Obrazu, przewodniczy bp Krzysztof Włodarczyk, Biskup Diecezjalny Bydgoski

22 maja 2022 roku – niedziela

Aula im. O. Augustyna Kordeckiego:

8.45 – modlitwa poranna

9.00 – konferencja tematyczna i wystąpienie zaproszonych Gości

Szczyt Jasnogórski:

10.45 – przywitanie Pielgrzymów i pocztów sztandarowych

11.00 – UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA pod przewodnictwem abp. Wojciecha Polaka, Metropolity Gnieźnieńskiego, Prymasa Polski

– Akt zawierzenia Służby Zdrowia Matce Bożej

– poświęcenie sztandaru KSFP

ŻYCZENIA WIELKANOCNE DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA

Page 1 of 30

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Skip to content