Decyzją papieża Franciszka od 1 stycznia 2017 r. Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia została zlikwidowana i włączona do nowej dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka.

Dykasterię powołał papież Franciszek listem papieskim Humanam progressionem, w formie motu proprio, sygnowanego datą 17 sierpnia 2016 roku[1]. Na jego mocy rozpoczęła działalność 1 stycznia 2017 roku[2]. Przejęła kompetencje czterech likwidowanych Papieskich Rad: Iustitia et Pax, Cor Unum, ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących oraz ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia.

Statut nowej Dykasterii został 17 sierpnia 2016 roku zatwierdzony przez papieża “ad experimentum”[3].

31 sierpnia 2016 roku prefektem Dykasterii mianowano kardynała Petera Turksona.

Kardinaali_Peter_Turkson

Do kompetencji nowej dykasterii należą sprawy dotyczące migracji, potrzebujących, chorych i wyłączonych, zmarginalizowanych i ofiar konfliktów zbrojnych oraz katastrof naturalnych, więźniów, bezrobotnych i ofiar jakiejkolwiek formy niewolnictwa i tortury. Ponadto ma ona utrzymywać ścisłe więzi z Papieską Akademią Nauk Społecznych. Sprawuje też nadzór nad działalnością Caritas Internationalis i katolickimi dziełami charytatywnymi. Sekcją ds. uchodźców i migrantów kieruje osobiście papież Franciszek.

źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Dykasteria_ds._Integralnego_Rozwoju_Człowieka

Historia Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia

Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia (łac. Pontificium Consilium pro Valetudinis Administris) jest jedną z dykasterii kurii rzymskiej działającej przy Stolicy Apostolskiej. Doradza papieżowi w sprawach bioetycznych i duszpasterstwa pracowników służby zdrowia i pacjentów.

Od 2009 roku funkcję prefekta pełnił Polak – abp Zygmunt Zimowski (zm. 12 lipca 2016 r.)

arcybp Zygmunt Zimowski

Jan Paweł II w 1985 na mocy motu proprio Dolentium Hominum powołał do życia Komisję ds Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Trzy lata później, w 1988 na mocy konstytucji Pastor Bonus podniósł komisję do rangi Papieskiej Rady.

Poprzedni przewodniczący Rady

  • Fiorenzo Angelini (1985 – 1996)
  • Javier Lozano Barragán (1997 – 2009)
  • Zygmunt Zimowski (2009 – zm. 2016)

Źródło: kliknij – WIKIPEDIA [dostęp 2016-06-18]