Październik 2017 – Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia
  • Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Zdrowia do Częstochowy

ZESPÓŁ KEP ds. SŁUŻBY ZDROWIA

Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia

Miesiąc: Październik 2017

XXXII Międzynarodowa Konferencja „Affrontare le Disparità Globali in materia di Salute”, Rzym 16-18 XI 2017

Zaproszenie do wzięcia udziału w XXXII Międzynarodowej Konferencji „Affrontare le Disparità Globali in materia di Salute”, organizowanej w Rzymie w dniach 16-18 listopada 2017 przez watykańską Dykasterię ds. Integralnego Rozwoju Człowieka.

Zaproszenie na kolejną sesję z cyklu “Etyka w medycynie”

Zapraszamy na XXVIII Sesję z cyklu „Etyka w medycynie” Kraków – środa 13 XII 2017 r.

Konferencja „Otoczmy troską życie”

V Dni Godności Życia to Międzynarodowa Konferencja naukowa pod honorowym patronatem JE Arcybiskupa Tadeusza Wojdy SAC

17 -18 listopada 2017 w Białymstoku

Relacja z rekolekcji dla kapelanów w Toruniu

Podziękowania dla bpa Stefana Regmunta za 10 lat przewodniczenia Zespołowi KEP ds. Służby Zdrowia

Krajowe Duszpasterstwo Służby zdrowia wyraża serdeczną wdzięczność Jego Ekscelencji Biskupowi Stefanowi Regmuntowi za dziesięć lat przewodniczenia Zespołowi Konferencji Episkopatu Polski ds. Służby Zdrowia.

Warszawa, 06.02.2017. Przewodnicz¹cy Zespo³u KEP ds. s³u¿by zdrowia i chorych bp Stefan Regmunt (P) podczas prezentacji orêdzia papie¿a Franciszka na XXV Œwiatowy Dzieñ Chorego, 6 bm. w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie. (mr) PAP/Bart³omiej Zborowski

Warszawa, 06.02.2017. Przewodniczący Zespołu KEP ds. służby zdrowia i chorych bp Stefan Regmunt podczas prezentacji orędzia papieża Franciszka na XXV Œwiatowy Dzień Chorego, w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie. (mr) PAP/Bartłomiej Zborowski

Ksiądz Biskup służył środowiskom medycznym przez dwie pięcioletnie kadencje. Dziękujemy za wniesienie nowej jakości w prace Zespołu a także za twórczą obecność we wszystkich wydarzeniach ogólnopolskich związanych ze Służbą Zdrowia i duszpasterską opieką nad chorymi.

Liczymy na dalsze wsparcie naszych działań  ze strony Waszej Ekscelencji, na dzielenie się zdobytym doświadczeniem. Ogarniamy życzliwą pamięcią i pozostajemy z darem modlitwy.

Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia

bp. Romuald Kamiński od 13 X 2017 r. przewodniczącym Zespołu ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia

Konferencja Episkopatu Polski podczas 377 Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Lublinie,  13 października 2017 roku powierzyła bp. Romualdowi Kamińskiemu funkcję przewodniczącego Zespołu ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia.

Gratulujemy Księdzu Biskupowi i życzymy obfitych łask Ducha Świętego w podejmowaniu nowych zadań.
Biskup_Romuald_Kamiński

Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia z nadzieją i radością przyjmuje tę nominację. Ufamy, że znana  serdeczność i otwartość Waszej Ekscelencji pomogą w integracji środowiska medycznego oraz wszystkich, którzy służą chorym.

Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia

Rekolekcje dla kapelanów w 2017 r.

Galeria Pielgrzymki do Lourdes 17-24 IX 2017 r.

Galeria i relacja w formie nagrania dźwiękowego z Ogólnopolskiej Pielgrzymki do Lourdes Starszych, chorych, niepełnosprawnych i ich opiekunów z okazji 25-lecia Światowego Dnia Chorego: 17-24 IX 2017 r.

Życzenia z okazji święta patronalnego Służby Zdrowia

Podyplomowe Studia Zespołowej Opieki Duszpasterskiej św. Jana Bożego (2017/18)

Trwa rekrutacja na Podyplomowe Studia Zespołowej Opieki Duszpasterskiej św. Jana Bożego (2017/18).

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com