Warszawa, 13 października 2020 roku
Szanowni Państwo,

Z okazji Waszego dorocznego święta pragniemy złożyć serdeczne życzenia wszystkim Ratownikom Medycznym.

W najnowszej encyklice Fratelli tutti Papież Franciszek napisał: Służba zawsze patrzy w twarz brata, dotyka jego ciała, czuje jego bliskość, a nawet w pewnych przypadkach „znosi” ją i zabiega o jego rozwój.

Dziękując za Waszą ofiarną, odpowiedzialną, profesjonalną służbę życzymy, załączając dar modlitwy, aby starczyło Wam sił fizycznych i duchowych; aby zawsze dana Wam była łaska zdążenia na czas z pomocą człowiekowi cierpiącemu.

W tym szczególnie trudnym czasie pandemii niech towarzyszy Wam osobista odwaga i solidarność z chorym, za którą najcenniejszym darem niech będzie wdzięczność.

Wam i Waszym Rodzinom życzymy głębokiego pokoju serc i pogłębienia wzajemnych relacji.

Krajowe Duszpasterstwo

Służby Zdrowia