• ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO NA XXXI ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO (11 LUTEGO 2023 R.)

Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia

ZESPÓŁ KEP ds. SŁUŻBY ZDROWIA

Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia

Zaproszenie na XII Konferencję Ochrony Zdrowia Ból i cierpienie – ognisko światła i ciemności. Onkologia dziecięca.

ORGANIZATORZY:

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie

Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wydział Medyczny Collegium Medicum UKSW

Katedra i Klinika Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej, Pediatrii

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

WSPÓŁORGANIZATORZY

Koło Naukowe Teologów UKSW

Koło Naukowe Studentów Pielęgniarstwa WMCM UKSW

Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Wydziałów Medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich Oddział Ziemi Radomskiej

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Franciszka Czubalskiego w Przysusze

Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu

uprzejmie zapraszają na

XII Konferencję Ochrony Zdrowia Ból i cierpienie – ognisko światła i ciemności. 

Onkologia dziecięca.

22 kwietnia 2023 r.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Warszawie

ul. Dewajtis 5-Aula Jana Pawła II

godz. 10.00

konferencja stacjonarna i on-line na platformie Cisco Webex Meetings

Cel konferencji:

Celem Konferencji jest naukowe, interdyscyplinarne przedstawienie współczesnych osiągnięć i możliwości polskiej medycyny w diagnostyce i terapii w chorobach onkologicznych wieku dziecięcego.

W konferencji biorą udział najwybitniejsi polscy diagności i terapeuci prezentując osiągniecia swoich ośrodków.

Program konferencji:

10.00 – Rozpoczęcie

Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski – Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Lek. Piotr Pawliszak – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Filip M. Szymański – Dziekan Wydziału Medycznego Collegium Medicum UKSW

Ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski- Dziekan Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW

SESJA I

Przewodniczy: prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka – Vi-ce Przewodnicząca Senackiej Komisji Zdrowia.

10.25 – 10.45                          Onkologia dziecięca wczoraj i dziś – prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka – Vi-ce Przewodnicząca Senackiej Komisji Zdrowia.                      

10.45 – 11.00                          Aktualne prace sejmu i senatu nad problemami onkologii dziecięcej w Polsce. – dr n. med. Beata Małecka – Libera –  Przewodnicząca Senackiej Komisji Zdrowia.

11.00 – 11.20                          Nowotwory Centralnego Układu Nerwowego u dzieci – prof. dr hab. n. med. Bożenna Dembowska-Bagińska – Kierownik Kliniki Onkologii Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”  w Warszawie.

11.20 – 11.40                          Postęp w leczeniu białaczki limfoblastycznej u dzieci – dr n. med. Magda Wołowiec- Katedra i Klinika Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej, Pediatrii WUM.

11.40 – 12.00                          Guzy układu moczo-płciowego u dzieci – dr n. med. Anna Wakulińska – Klinika Onkologii Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.

12.00 – 12.25                          Przerwa na kawę.

SESJA II

Przewodniczy: prof. dr hab. n. med. Paweł Łaguna- kierownik Katedry i Kliniki Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej, Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

12.30 – 12.50                          Mięsaki narządu ruchu – ból nasz wróg czy sprzymierzeniec – prof. dr hab. n. med. Anna Raciborska – Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży – Instytut Matki i Dziecka w Warszawie.

12.50 – 13.10                          Guzy lite u dzieci – dr n. med. Barbara Sopyło – Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży – Instytut Matki i Dziecka.

13.10 – 13.30                          Hemofilia a ból i cierpienie – prof. dr hab. n. med. Paweł Łaguna – Kierownik Katedry i Kliniki Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej, Pediatrii WUM.

13.30 – 13.50                          Psycholog w dziecięcym oddziale onkologicznym, kontakt z chorym dzieckiem, jego bliskimi i personelem – mgr Maciej Starzyński – Zakład Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży WUM.

13.50 – 14.10                          Opieka paliatywna czy tylko pacjenci onkologiczni? – dr n. med. Marek Karwacki – Katedra i Klinika Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej, Pediatrii WUM.

14.10 – 14.55                          Przerwa – Posiłek

SESJA III

Przewodniczy: dr n. med. i n. o zdr. Beata Chełstowska – prodziekan ds. studenckich i kształcenia Wydziału Medycznego Collegium Medicum UKSW, ks. dr Wojciech Kućko – Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

15.00 – 15.20                          Rola i zadania pielęgniarki w interdyscyplinarnej opiece nad dzieckiem z chorobą nowotworową – dr n. med. i n. o zdr. Aleksander Wiśniewski, Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego Instytutu Nauk Medycznych, Wydział Medyczny. Collegium Medicum UKSW.

15.20 – 15.40                          Badania laboratoryjne jako skuteczne narzędzie w ocenie i monitorowaniu stanu odżywienia u dzieci z chorobą nowotworową – dr n. med. i n. o zdr. Beata Chełstowska, Kierownik Zakładu Biochemii i Diagnostyki Laboratoryjnej Instytutu Nauk Medycznych, Wydział Medyczny. Collegium Medicum UKSW.

15.40 – 16.00                          Żywienie dzieci chorujących onkologicznie – lek. Mateusz Szatanek – rezydent Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.

16.00 – 16.20                          Trauma po stracie dziecka. Jak sobie z nią poradzić? –  ks. dr hab. Dariusz Pater, prof. UKSW – Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

16.20 – 16.25                          Podziękowania i zakończenie konferencji.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie.

Uczestnicy konferencji otrzymują punkty edukacyjne.

Wstęp wolny – uczestnicy nie ponoszą żadnych opłat.

Komitet organizacyjny:
ks. dr hab. Dariusz Pater, prof. UKSW (przewodniczący) paterdarek@wp.pl

lek. Mieczysław Szatanek   (wiceprzewodniczący) szatanekmieczyslaw@gmail.com

prof. dr hab. n. med. Paweł Łaguna (sekretarz)

lek. Katarzyna Raczyńska – członek

lek. Mateusz Szatanek – członek

Komitet naukowy XII Konferencji Ochrony Zdrowia Ból i cierpienie – ognisko światła i ciemności.

Onkologia dziecięca.


  1. Ks. dr hab. Jarosław Babiński, prof. UKSW
  2. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki
  3. dr n. med. i n. o zdr. Beata Chełstowska UKSW
  4. Prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka
  5. Prof. dr hab. n. med. Bożenna Dembowska – Bagińska
  6. Prof. dr hab. n. med. Jarosław Deszczyński
  7. Lek. Grzegorz Dziekan
  8. Ks. prof. dr hab. Bogumił Gacka
  9. Dr hab. n. med. Zdzisław Gajda, prof. UJ
  10. Dr n. med. Anita Gębska-Kuczerowska
  11. Prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski
  12. Dr hab. n. med. Józef Haczyński, prof. UZ/UW
  13. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jurkiewicz
  14. Dr n. med. Marek Karwacki
  15. Lek. dent. Jadwiga Kazana
  16. Dr hab. inż. Andrzej Krzyszkowski, prof. UTH
  17. Ks. dr hab. Dariusz Kurzydło, prof. UKSW
  18. Prof. dr hab. n. med. Paweł Łaguna – WUM (sekretarz)
  19. Prof. dr hab. Zbigniew Łukasik
  20. Dr n. med. Beata Małecka – Libera
  21. Lek. Barbara Paczwa
  22. Ks. dr hab. Dariusz Pater, prof. UKSW (przewodniczący)
  23. Dr hab. n. med. Jakub Pawlikowski, prof. UKSW
  24. Lek. Piotr Pawliszak
  25. Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Pedrycz
  26. Ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski
  27. Prof. dr hab. n. med. Anna Raciborska
  28. Dr hab. n. med. Jerzy Reymond, prof. WSBiP
  29. Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński
  30. Dr n. med. Barbara Sopyło
  31. Dr hab. n. med. Wanda Stankiewicz, prof. WIHiE
  32. Mgr Maciej Starzyński
  33. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik
  34. Lek. Mateusz Szatanek
  35. Lek. Mieczysław Szatanek (wiceprzewodniczący)
  36. Prof. dr hab. n. med. Beata Śpiewankiewicz
  37. Dr hab. Jerzy Telak, prof. WSEWS
  38. Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Tołłoczko
  39. Dr n. med. Małgorzata Tomaszewska-Kowalska
  40. Dr n. med. Anna Wakulińska
  41. Dr hab. n. med. Elżbieta Wasilewska- Dziubińska, prof. CMKP
  42. dr n. med. i n. o zdr. Aleksander Wiśniewski,
  43. Dr n. med. Magdalena Wołowiec
  44. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Woy-Wojciechowski
  45. Dr n. o zdr. Rena Wójcik

Patronat honorowy nad konferencją: Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski – Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie               Patronat medialny: Miesięcznik PULS

CZWARTA KONFERENCJA WIELKOPOSTNA KS. PROF. ANDRZEJA MUSZALI Z CYKLU: „MÓJ CHRYSTUS POŁAMANY” (NOGI JEZUSA)

Zapraszamy do wysłuchania rozważań ks. prof. Andrzeja Muszali, z cyklu „MÓJ CHRYSTUS UKRZYŻOWANY. Historia pewnego obrazu”. Czwarta część zatytułowana jest: „Nogi Jezusa”.

Zapraszamy do odsłuchania

Skład Zespołu ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia na lata 2023-2027

Abp Stanisław Budzik został wybrany nowym przewodniczącym Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Niemiec, natomiast bp Piotr Turzyński i bp Andrzej Przybylski – członkami Komisji Duchowieństwa. To niektóre z decyzji 394. Zebrania Plenarnego KEP. We wtorek, 14 marca, biskupi dokonali wyborów do gremiów Episkopatu oraz do instytucji kościelnych podległych Konferencji Episkopatu Polski.

Publikujemy wyniki wyborów 394. Zebrania Plenarnego KEP:

GŁOSOWANIA
394. Zebranie Plenarne KEP
Warszawa, 13-14 marca 2023 r.

Skład Zespołu ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia

bp Romuald KAMIŃSKI – Przewodniczący

Członkowie:

ks. Łukasz JOŃCZY

ks. Marcin NIESPOREK

ks. Arkadiusz ZAWISTOWSKI

s. Paula NAROŻNA CSSF

Jadwiga KAZANA

Elżbieta KORTYCZKO

Małgorzata PRUSAK

Elżbieta PUACZ

Jolanta STOKŁOSA

Tadeusz WADAS

Konsultorzy:

ks. Wojciech BARTOSZEK

ks. Tomasz DUSZCZAK

Edyta GADOMSKA

Anna KAPTACZ

Waldemar KOSTEWICZ

Małgorzata KRAJNIK

Dominik Maciej KRZYŻANOWSKI

Maria OCHMAN

Dariusz PALUSZEK

Mirosław PIETRZAK

Marek POSOBKIEWICZ

Źródło: KEP

WEBINARIUM DLA KAPELANÓW

Kapelanów szpitalnych, hospicyjnych i domów pomocy społecznej zapraszamy na XXII Webinarium Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie, w ramach programu „Bądź przy mnie”. Spotkanie odbędzie się na platformie Zoom, w środę 15 marca br., w godzinach 19.30-21.00. Tematyka będzie poświęcona wzmacnianiu godności chorego. Kapelani, którzy po raz pieleszy pragną uczestniczyć w spotkaniu są proszeni o zgłoszenie swojego uczestnictwa na adres: spotkania_ptodm@mp.pl. Kapelanom zostanie przesłany link do spotkania. Uczestnictwo w szkoleniach kończy się uzyskaniem certyfikatu dla kapelanów wydane przez Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie. Materiały z poprzednich webinariów dostępne są na stronie: https://ptodm.org.pl/webinaria-kapelani

ROZWAŻANIA WIELKOPOSTNE KS. PROF. ANDRZEJA MUSZALI „MÓJ CHRYSTUS UKRZYŻOWANY” (III CZĘŚĆ – „SERCE”)

Zapraszamy do wysłuchania rozważań ks. prof. Andrzeja Muszali, z cyklu „MÓJ CHRYSTUS UKRZYŻOWANY. Historia pewnego obrazu”. Trzecia część zatytułowana jest: „Serce”.

Zapraszamy do odsłuchania

Konferencja z okazji 5-tej rocznicy beatyfikacji bł. Hanny Chrzanowskiej

image description

W imieniu Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i

Położnych Polskich serdecznie zapraszam do udziału w Konferencji

organizowanej z okazji 5-tej rocznicy beatyfikacji bł. Hanny

Chrzanowskiej, która odbędzie się 28 kwietnia 2023 r. o godz. 9:00 w

Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”, ul. Totus Tuus 34 w Krakowie.

Konferencja jest wydarzeniem nieodpłatnym dedykowanym lekarzom,

pielęgniarkom, położnym, ratownikom medycznym, studentom, kapelanom

szpitalnym oraz wszystkim zainteresowanym.

Z wyrazami szacunku

Tadeusz Wadas

ROZWAŻANIA WIELKOPOSTNE Z CYKLU „MÓJ CHRYSTUS UKRZYŻOWANY” (2)

Zapraszamy do wysłuchania rozważań ks. prof. Andrzeja Muszali, z cyklu „MÓJ CHRYSTUS UKRZYŻOWANY. Historia pewnego obrazu”. To już druga część: „Ręce Jezusa”.

Zapraszamy do odsłuchania

ROZWAŻANIA WIELKOPOSTNE KS. PROF. ANDRZEJA MUSZALI „JAK TO SIĘ ZACZĘŁO?…” (I), Z CYKLU „MÓJ CHRYSTUS UKRZYŻOWANY”

W tegorocznym Wielkim Poście zapraszamy do wysłuchania rozważań z cyklu „MÓJ CHRYSTUS UKRZYŻOWANY. Historia pewnego obrazu”. Prowadzi je ks. Andrzej Muszala, kapłan z Krakowa, bioetyk, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. W każdą sobotę będzie umieszczony na naszej stronie internetowej kolejny odcinek. Dziś część pierwsza: „Jak to się zaczęło?…”

Zapraszamy do odsłuchania

11 lutego – Matki Bożej z Lourdes i Światowy Dzień Chorego

11 lutego obchodzimy Światowy Dzień Chorego, który został ustanowiony przez papieża Jana Pawła II w 1992 r. Jako dzień obchodów Ojciec Święty wybrał wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, wskazując na nadzieję, jaką niesie wstawiennictwo Maryi w chorobie i cierpieniu. Hasło tegorocznego dnia wybrane przez papieża Franciszka brzmi: „Miej o nim staranie. Współczucie jako synodalna realizacja uzdrowienia”.

Światowy Dzień Chorego św. Jan Paweł II ustanowił w liście do ówczesnego przewodniczącego Papieskiej Rady Duszpasterstwa Służby Zdrowia kard. Fiorenzo Angeliniego, który wystosował 13 maja 1992 roku, a więc w inne święto maryjne związane z objawieniami Matki Bożej w Fatimie.

Pisząc o swojej inicjatywie podkreślił, że celem Dnia Chorego jest pobudzenie wrażliwości całego Kościoła „na konieczność zapewnienia jak najlepszej opieki chorym; pomagania chorym w dostrzeżeniu wartości cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej, a przede wszystkim na płaszczyźnie nadprzyrodzonej”. Już wtedy papież sam był osobą cierpiącą, rok wcześniej bowiem zdiagnozowano u niego chorobę Parkinsona.

Obie te daty – listu i samego Dnia Chorego – upamiętniają dwa ważne wydarzenia z życia Kościoła katolickiego: 13 maja to wspomnienie pierwszego objawienia maryjnego w portugalskiej Fátimie (1917 r.), a 11 lutego obchodzimy wspomnienie pierwszego ukazania się Maryi św. Bernardecie Soubirous w Lourdes (1858 r.). Tak więc duchowym natchnieniem chorych i ich opiekunów, w tym dniu jest Matka Najświętsza.

Warto dodać, że kilka lat wcześniej (1984) też w dniu 11 lutego Jan Paweł II ogłosił list apostolski „Salvifici doloris” – o chrześcijańskim sensie cierpienia.

Źródło: ekai

Bp Kamiński przed Dniem Chorego: Trzeba, aby w każdym z nas był dobry Samarytanin

Trzeba tak kształtować wychowanie każdego człowieka, aby w każdym z nas był ten dobry Samarytanin, który zauważy to, co jest u jego brata kruchością – powiedział bp Romuald Kamiński, przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, podczas konferencji prasowej w Narodowym Instytucie Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego w Warszawie-Aninie, zapowiadającej XXXI Światowy Dzień Chorego.

Bp Kamiński zauważył, że Ojciec Święty odwołuje się w orędziu na tegoroczny Światowy Dzień Chorego do dokumentu Fratelli tutti oraz posługuje się przypowieścią o dobrym Samarytaninie. „Papież chce nam pokazać, jak ważny jest każdy, kto towarzyszy drugiemu człowiekowi, zwłaszcza w trudnych sytuacjach. Człowiek chory przeżywa pewną niemoc i chodzi o to, kto tej niemocy jest w stanie zaradzić” – zaznaczył.

„Papież wskazuje, że ludzi niemocnych jest w naszych czasach bardzo dużo. Mówi o kruchości człowieka, która wynika z tego, że współczesne społeczeństwa są mocne w tym sensie, że są spowite osiągnięciami techniki, cywilizacji, nauki. Szybkość społecznego życia jest przeogromna i w tym wszystkim staje człowiek kruchy, delikatny” – zwrócił uwagę bp Kamiński odwołując się do papieskiego orędzia.

Bp Kamiński zaznaczył, że w dzisiejszym świecie bardzo potrzebny jest taki wyjątkowy człowiek, który w Ewangelii nazwany jest dobrym Samarytaninem. „Trzeba tak kształtować wychowanie każdego człowieka od dziecka aż do końca życia, aby w każdym z nas był ten dobry Samarytanin, który zauważy to, co jest u jego brata kruchością. Dobry Samarytanin miał te cechy, o które powinniśmy zabiegać. To jest zadanie dla nas wszystkich” – zaznaczył.

Prof. Łukasz Szumowski, dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego, mówił o relacji lekarz-pacjent jako najważniejszej formie terapii. „Naszym zadaniem jako Instytutu badawczego jest odkrywanie tego, co jest ukryte w człowieku” – zauważył.

Odwołując się do papieskiego orędzia, prof. Szumowski zwrócił uwagę, że to właśnie Samarytanin, czyli osoba wykluczona, pomaga choremu. „Jest to sygnał dla nas wszystkich jako lekarzy, że mamy przed sobą chorego, cierpiącego człowieka, i nie powinno mieć dla nas znaczenia czy jest on grzesznikiem czy świętym. Mamy mu pomóc” – podkreślił. Dodał, że „osoba chora pomaga nam zrozumieć nasze człowieczeństwo, a my pomagamy jej w chorobie”.

„Nie powinniśmy oceniać, czy choremu warto pomóc. To jest całkowicie sprzeczne z wielowiekową tradycją judaizmu i chrześcijaństwa oraz sprzeczne z tym, co pisze papież Franciszek w swoim orędziu” – zauważył prof. Szumowski.

Prof. Adam Kobayashi, kierownik Zakładu Farmakologii Wydziału Medycznego Collegium Medicum UKSW oraz konsultant wojewódzki ds. neurologii, mówił o tym, że bezbronność chorego jest apelem o spotkanie z profesjonalizmem i empatią. „Ta bezbronność wynika z tego, że osoba chora to osoba cierpiąca, która odczuwa lęk i która jest zdezorientowana” – przyznał. Dodał, że nie można zapominać o kontakcie. „Mamy do czynienia z człowiekiem, który cierpi. To, czego uczymy naszych studentów, to empatia, czyli współodczuwanie. Musimy wczuć się w obawy pacjenta” – zaznaczył prof. Kobayashi.

„Dla nas jako lekarzy ważne jest, aby się kształcić, aby to profesjonalne podejście wykorzystać do pomocy pacjentowi” – zwrócił uwagę prof. Kobayashi.

Jarosław Cyrynger, ze Stowarzyszenia Transplantacji Serca im. prof. Zbigniewa Religi, mówił o terapeutycznej roli stowarzyszeń pacjenckich. „Należy ujednolicić sposób pomocy pacjentom, czyli chodzi o to, aby było jak najwięcej rozmów, jak najwięcej odwoływania się do własnych doświadczeń” – podkreślił.

Na zakończenie konferencji prasowej do kaplicy Instytutu Kardiologii zostały wprowadzone relikwie bł. kard. Stefana Wyszyńskiego i św. ks. Alojzego Orione. „Niech ci przyjaciele Boga wspomagają wielkie zadania tego Instytutu” – powiedział bp Romuald Kamiński przy przekazywaniu relikwii do kaplicy.

Źródło: episkopat.pl

Page 1 of 33

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Skip to content