Tym razem po raz pierwszy w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej odbyła się sesja szkoleniowo-formacyjna dla kapelanów szpitalnych, hospicyjnych, domów opieki społecznej.

Trzydniowe rekolekcje były prawdziwą ucztą duchową opartą na postaci biblijnego patriarchy Jakuba. Konferencje O. Mariusza Chyrowskiego CsR, zostały ubogacone prelekcjami: Michała Bedlickiego – o jakości w ochronie zdrowia, dr Marii Szczawińskiej poruszającej istotne aspekty etyczne związane z rodzicielstwem, przedstawiciela Ordo iuris – ukazującego aspekty prawne posługi kapelana szpitalnego w kontekście ograniczeń posługi związanej z pandemią koronawirusa. Nie zabrakło też wirusologa, który ukazał medyczne aspekty pandemii i wartość szczepień.