Zachęcamy chorych do udziału w rekolekcjach Apostolstwa Chorych w 2018 r.

W sprawie zapisów prosimy o kontakt z sekretariatem Apostolstwa Chorych 32/ 251 21 52

REKOLEKCJE APOSTOLSTWA CHORYCH W 2018 ROKU