W Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie odbyła się sesja szkoleniowo-formacyjna dla diecezjalnych duszpasterzy służby zdrowia, kapelanów szpitalnych oraz duszpasterzy posługujących w środowisku medycznym. Podczas tego dorocznego spotkania rozmawiano m.in. o problemach pacjentów geriatrycznych oraz sfałszowanych lekach.


Wykład na temat problemów pacjentów geriatrycznych przedstawił lek. Łukasz Tomasz Dmowski OH. Na temat sfałszowanych produktów medycznych jako zagrożeniu dla życia i zdrowia pacjentów mówił prof. Zbigniew Fijałek z WUM.

Za organizację sesji odpowiada dyrektor Krajowego Duszpasterstwa Służby Zdrowia ks. Arkadiusz Zawistowski. Ks. bp Romuald Kamiński jako Przewodniczący Zespołu ds. Służby Zdrowia i Chorych czuwał nad całością spotkania i przewodniczył mszy św. na zakończenie sesji. Na początku obecny był bp. Artur Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski oraz ks. Paweł Rytel-Adrianik, Rzecznik Prasowy KEP. W sesji uczestniczył także dyrektor krajowy Apostolstwa Chorych ks. Wojciech Bartoszek.

W kaplicy księża kapelani wysłuchali medytacji biblijnej na temat Króla Dawida wygłoszonej przez ks. Jarosława Mrówczyńskiego, Zastępcę Sekretarza
Generalnego KEP.

Ks. Arkadiusz Zawistowski, krajowy duszpasterz służby zdrowia podkreślił, że osoby starsze – ze względu na starzenie się społeczeństwa – stanowią wyzwanie także dla duszpasterzy.

„Musimy okazywać większą cierpliwość wobec człowieka chorego, starszego, który ma niedosłuch, niedowidzi i trzeba też dostosować swoje duszpasterstwo, swoje reakcje, swoją posługę do takich osób” – powiedział ks. Zawistowski.
We wrześniu z inicjatywy Krajowego Duszpasterstwo Służby Zdrowia odbędzie się ogólnopolska pielgrzymka chorych i niepełnosprawnych do Lourdes, w związku ze 160. rocznicą objawień Matki Bożej.

Źródło: R. Łączny, KAI