XXXI Międzynarodowa Konferencja

Papieska Rada do spraw Służby Zdrowia

Watykan, 10-12 listopada 2016

Konferencja Watykan

Poniżej program w języku włoskim i angielskim:


Programma di lavoro provvisorio 

XXXI Conferenza Internazionale

Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari

(per la Pastorale della Salute)

Città del Vaticano, 10-12 Novembre 2016

Programma – XXXI Confererenza Internazionale 2016


Provisional Programme

XXXI International Conference

The Pontifical Council for Health Care Workers

(for Health Pastoral Care)

Vatican City, 10-12 November 2016

Programma provvisorio–Confererenza2016–1609–eng