Spotkanie Zespołu ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia pod przewodnictwem ks. bpa Stefana Regmunta miało miejsce 26 września 2016 r. w Katowicach

Wydzial_2