58. Ogólnopolska Pielgrzymka osób chorych, niepełnosprawnych i starszych wiekiem na Jasną Górę zgromadziła pielgrzymów z całego kraju. Dziękujemy wszystkim, którzy pielgrzymowali do Jasnogórskiej Pani oraz tym, którzy duchowo łączyli się z uczestnikami dzięki transmisji telewizyjnej.

Już po raz pięćdziesiąty ósmy odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka osób chorych, niepełnosprawnych i starszych wiekiem na Jasną Górę, organizowana przez Apostolstwo Chorych. Wspólnota Apostolstwa Chorych przygotowuje się do obchodów 100-lecia istnienia w świecie – obecnie trwa w ósmym roku Nowenny przed tym ważnym jubileuszowym wydarzeniem. Tematem tego roku formacyjnego we wspólnocie jest Słowo Boże.

Pielgrzymkowe spotkanie rozpoczęło się od modlitwy różańcowej o godzinie 9.15. Modlitwę poprowadzili przedstawiciele wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża. Po niej konferencję wygłosił ks. Tomasz Duszczak, diecezjalny duszpasterz Apostolstwa Chorych w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

Po konferencji pielgrzymi wysłuchali koncertu kwartetu smyczkowego Akademos.

O godzinie 11.00 rozpoczęła się Msza święta pod przewodnictwem Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i metropolity poznańskiego.

W homilii arcybiskup zauważył, że człowiek jest gotów iść za Bogiem, gdy On spełnia jego pragnienia, natomiast inaczej jest, gdy odbiera nam zdrowie, siły i czyni nas niepełnosprawnymi.  – Jeżeli w naszym życiu tego nie doświadczyliśmy, to nie wiemy tak naprawdę czym jest wiara, ponieważ jest ona gotowością do oddania Bogu wszystkiego, co najdroższe, niezależnie od tego, czego by od nas zażądał. Zawierzenie Bogu na dobre i na złe to jest właśnie wiara – tłumaczył. – Podobnie jak ostatnia próba Abrahama dowiodła jego całkowitego zaufania Bogu, tak też i próba, jaką przechodzi każdy człowiek cierpiący może stać się potwierdzeniem jego wiary i otwarciem na Boże błogosławieństwo dla siebie, wspólnoty i Polski – powiedział kaznodzieja.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zwrócił uwagę, że człowiek doznaje nie tylko cierpienia fizycznego, ale też duchowego i moralnego. – Zawsze pojawia się lęk przed stratą bliskich, samotnością i opuszczeniem. Lecz najbardziej szczególną kategorią ciepiących osób są dzieci. Tłumaczył ponadto, że należy robić wszystko, aby zapobiec cierpieniu lub na ile to możliwe uśmierzyć ból, ponieważ jest to obowiązek, wynikający ze sprawiedliwości i miłości, co należy do podstawowych wymagań chrześcijańskiej egzystencji i każdego życia ludzkiego. Wyróżnił też fundamentalne elementy człowieczeństwa, których porzucenie zniszczyłoby samego człowieka: cierpieć z innymi i dla innych; cierpieć z powodu pragnienia prawdy i sprawiedliwości; cierpieć z powodu stawania się osobą, która naprawdę kocha.

Kaznodzieja zauważył, że jeżeli ludzie chętnie niosą swój krzyż, to mogą ufać, że Jezus im pomoże i nigdy ich nie zostawi. – Jeżeli chętnie niesiesz krzyż, to on cię poniesie i poprowadzi do upragnionego kresu, który też będzie kresem cierpienia. Natomiast jeżeli dźwigasz go niechętnie, to będziesz jeszcze bardziej obarczony, a przecież każdy musi donieść swój krzyż do końca – powiedział. – Bóg jest Prawdą i Miłością, zechciał cierpieć dla nas i zawsze będzie cierpiał z nami. Stąd w każdym cierpieniu jest obecne pocieszenie przez współcierpiącą miłość Boga – dodał.

Mszę świętą koncelebrował ks. Wojciech Bartoszek, krajowy duszpasterz Apostolstwa Chorych oraz diecezjalni duszpasterze Apostolstwa Chorych.

Podczas Eucharystii obecne były relikwie bł. Hanny Chrzanowskiej, współorganizatorki Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, która zapoczątkowała ruch pielęgniarstwa domowego i dała podwaliny pod domową opiekę hospicyjną. Obecność relikwii związana jest z faktem, że w archidiecezji częstochowskiej trwa peregrynacja relikwii bł. Hanny Chrzanowskiej po placówkach medycznych.

Po Mszy świętej, o godzinie 13.30 pielgrzymi uczestniczyli w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, które poprowadził ks. Jakub Kępczyński, duszpasterz Apostolstwa Chorych w diecezji płockiej.

Ostatnim punktem pielgrzymki było nabożeństwo lourdzkie z indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem w Kaplicy Cudownego Obrazu o godzinie 14.30.

58. Ogólnopolska Pielgrzymka osób chorych, niepełnosprawnych i starszych wiekiem na Jasną Górę zgromadziła pielgrzymów z całego kraju. Wśród zgłoszonych grup znalazły się m.in. grupy: z Koluszek, z Kędzierzyna Koźla, z Czarkowa, z Olkusza, z Przemyśla, z Głogowa, z Rudy Śląskiej, z Katowic, z Piasku, z Częstochowy, z Opola, z Imielina, z Płocka, z Łazisk Górnych, z Tarnowskich Gór, z Warszawy, z Gdańska. Dziękujemy wszystkim, którzy pielgrzymowali do Jasnogórskiej Pani oraz tym, którzy duchowo łączyli się z uczestnikami dzięki transmisji telewizyjnej. Doceniamy trud i wysiłek włożone w przygotowanie podróży dla większych grup. Dziękujemy wszystkim opiekunom i rodzinom chorych za pomoc w dotarciu do Częstochowy. Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem służb medycznych oraz wolontariuszy, którzy troszczyli się o bezpieczeństwo pielgrzymów. Jesteśmy wdzięczni chorym za cierpliwie znoszone trudy pielgrzymki i ofiarowanie swojego cierpienia Bogu w wielu intencjach. Za wszystkie dobre słowa, rozmowy i spotkania, a także ofiary materialne złożone na rzecz Apostolstwa Chorych – serdecznie dziękujemy!

Żródło: Apostolstwo Chorych

Foto: Biuro prasowe Jasnej Góry