image description

W imieniu Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i

Położnych Polskich serdecznie zapraszam do udziału w Konferencji

organizowanej z okazji 5-tej rocznicy beatyfikacji bł. Hanny

Chrzanowskiej, która odbędzie się 28 kwietnia 2023 r. o godz. 9:00 w

Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”, ul. Totus Tuus 34 w Krakowie.

Konferencja jest wydarzeniem nieodpłatnym dedykowanym lekarzom,

pielęgniarkom, położnym, ratownikom medycznym, studentom, kapelanom

szpitalnym oraz wszystkim zainteresowanym.

Z wyrazami szacunku

Tadeusz Wadas