Zapraszamy kapelanów do zapoznania się z artykułem na temat posługi kapelanów, autorstwa ks. Tomasza Wielebskiego, opublikowanym na łamach czasopisma: HOMO VIATOR, Człowiek-duszpasterstwo-Kościół. Od pielgrzymki do ekologii, pod red. J. Brusiło, Kraków 2022, s. 315-366.