Videokonferencja dla duszpasterzy Służby Zdrowia

W czwartek 5 listopada br. Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia zorganizowało videokonferencję dla diecezjalnych duszpasterzy Służby Zdrowia. Spotkanie prowadzone on-line było okazją do wymiany doświadczeń pracy kapelanów na oddziałach.

W internetowej sesji głos zabrali prelegenci. O. Piotr Włodyga, benedyktyn, biblista, rekolekcjonista, psycholog komunikacji w wykładzie „Martwe urodzenie. Posługa duszpasterska wobec rodziców przeżywających stratę dziecka” zarysował aktualne problemy rodziców dzieci utraconych. Prelegent zwrócił uwagę na potrzebę rekolekcji dla rodziców oraz towarzyszeniu bliskim w obliczu straty dziecka (nie)narodzonego.

W wystąpieniu „To nasza sprawa. O konieczności towarzyszenia i pomocy rodzicom przeżywającym dramat straty dziecka” pani Alicji Górskiej, zostały zaprezentowane kapelanom procedury ustalenia płci dziecka i zorganizowania dla niego pochówku. Dyrektor koszalińskiej redakcji Radia Plus podkreśliła, bardzo ważny aspekt żałoby po stracie dziecka.

Cennym głosem szczególnie w sytuacji epidemicznej było wystąpienie „Posługa kapelana w warunkach epidemicznych – aspekty prawne”, przygotowane przez mecenasa Ordo Iuris Łukasza Bernacińskiego. Kapelanom został zaprezentowany obecny stan prawny posługi kapelana i jego rozumienie w kontekście pandemii koronawirusa.

Konferencję podsumował ks. dr Arkadiusz Zawistowski, Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia. Dziękujemy ks. Dawidowi Andryszczakowi Diecezjalnemu Duszpasterzowi Służby Zdrowia Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej za przygotowanie spotkania na platformie meet.google oraz diecezjalnym duszpasterzom za obecność na sesji formacyjnej.