W Warszawie 26 lutego 2019 r. odbyło się spotkanie duszpasterzy Służby Zdrowia.

Dzielenie się doświadczeniami w związku z peregrynacją relikwii bł. Hanny Chrzanowskiej oraz obchodami Światowego Dnia Chorego, wykłady i wspólna modlitwa – złożyły się na program spotkania diecezjalnych duszpasterzy służby zdrowia oraz kapelanów szpitali. Spotkanie, w którym uczestniczyło ponad 70 osób odbyło się dziś w Sekretariacie KEP w Warszawie.

 

 

Jak podkreślił w rozmowie z KAI ks. Arkadiusz Zawistowski, Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia, spotkania takie odbywają się 3 razy do roku i służą doskonaleniu zawodowemu duszpasterzy służby zdrowia i kapelanów szpitalnych. – Księża kapelani działają na styku Kościoła i instytucji medycznych. Potrzebują doskonalenia zawodowego i specjalistycznej wiedzy, zarówno teologicznej jak i tej z dziedziny medycyny czy farmacji. To im pomaga lepiej posługiwać, widzieć szerzej pacjenta, z którym mają kontakt – powiedział. Zwrócił uwagę, że spotkania przeznaczone pierwotnie głownie dla diecezjalnych duszpasterzy służby zdrowia, cieszą się rosnącym zainteresowaniem kapelanów szpitalnych, którzy uczestniczą w nich coraz liczniej.

Na początku spotkania zgromadzeni dzielili się doświadczeniem obchodów Światowego Dnia Chorego w poszczególnych diecezjach a także mówili o owocach peregrynacji relikwii bł Hanny Chrzanowskiej. – Ta peregrynacja jest bardzo potrzebna. Ludzie się bardzo na to otwierają. Warto podkreślić, że jest ona możliwa dzięki zaangażowaniu ludzi świeckich, grona pracowników służby zdrowia – mówi ks. Zawistowski. – Hanna Chrzanowska jest znana przede wszystkim w Krakowie. Ważne, by była znana w całej Polsce, by środowisko pielęgniarskie mogło się do niej zwracać, by mogło mieć swoją patronkę, której świętość wiązała się również z jej zawodowym zaangażowaniem – dodaje. Ks. Tomasz Duszczak z diecezji zielonogórsko – gorzowskiej przedstawił zebranym inicjatywę „Lubuski Samarytanin”, podjętą we współpracy m.in. z NFZ i polegającą na nagradzaniu osób szczególnie zaangażowanych w pomoc osobom chorym i starszym.

Następnie duszpasterze i kapelani wysłuchali kilku wykładów. Janina Mańka, farmaceutka, mówiła o problemie nadużywania leków. Prelekcję pt. „Problemy chorób somatycznych u pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi” wygłosiła dr Katarzyna Skulimowska. Projektowane zmiany w systemie zdrowia przedstawił Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. Ks. dr Szymon Gołota wygłosił wykład pt. „Neuronauki na tropach człowieczeństwa”. Spotkanie zakończyło się medytacją biblijną, którą poprowadził ks. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik KEP, oraz Mszą św., której przewodniczył bp Romuald Kamiński, przewodniczący Zespołu KEP ds. Służby Zdrowia.

źródło: KAI, maj / Warszawa