1

 

Zapraszamy do zapoznania się z relacjami z 94. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Służby Zdrowia na Jasnej Górze.

Posłuchaj wykładu pani prof. Małgorzaty Krajnik – 27.05.2018 r. na temat opieki duchowej nad chorymi


Posłuchaj mszy św. na wałach Jasnogórskich – 27.05.2018 r.


Relacja Biura Prasowego Jasnej Góry:

 

Jasna Góra. Pielgrzymka Służby Zdrowia94. Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Zdrowia trwa na Jasnej Górze w dniach 26-27 maja. Obecni są dyrektorzy i pracownicy szpitali, przychodni, hospicjów, zakładów opieki zdrowotnej, domów pomocy społecznej, lekarze, pielęgniarze i pielęgniarki, laboranci, położne, farmaceuci, fizykoterapeuci, ratownicy medyczni, pracownicy administracji i służb pomocniczych oraz kapelani szpitalni – w sumie ok. kilka tys. osób.

Tegoroczna Pielgrzymka Zdrowia przeżywana jest w duchu dziękczynienia za beatyfikację polskiej pielęgniarki Hanny Chrzanowskiej, która miała miejsce 28 kwietnia br. w Krakowie. „Hanna Chrzanowska jest dla nas wzorem, jest sumieniem pielęgniarek. W swoich pamiętnikach nas naprowadzała, żebyśmy nie widziały tylko człowieka i ciało, ale też całościowo patrzyły na człowieka. Napisała ‘Rachunek sumienia pielęgniarki’ to jest broszura składająca się z 50 punktów, w których naprowadza nas pielęgniarki jak postępować z chorymi” – podkreśla Maria Jancik, skarbik Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich w Krakowie.

„Pielęgniarki potrzebują wsparcia duchowego, zrozumienia na nowo, odświeżenia swojego spojrzenia na pracę, na cierpienie, na pacjenta. To wszystko odnajduję tutaj w świadectwach swoich koleżanek, w Eucharystii, w konferencjach, które są tutaj głoszone – opowiada Krystyna Pęchalska, członek Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich w Krakowie – Nie od początku myślałam o zawodzie pielęgniarki, starałam się dostać na polonistykę, ponieważ się nie dostałam, koleżanka zaproponowała mi pielęgniarstwo. Kończąc szkołę średnią wiedziałam, że muszę zmienić kierunek zawodu, bo muszę być bliżej drugiego człowieka. Kiedy poznałam pracę pielęgniarki, to bardzo mnie to pociągnęło i wiem, że jest to to, co zawsze chciałam robić”.

„Pobyt tutaj wzmacnia mnie duchowo, przynoszę tutaj prośby do Matki Bożej. Zdaję mi się, że zostaję wysłuchana, bo te prośby realizują się, proszę przede wszystkim o zdrowie, o wiarę dla osób niewierzących – mówi Maria Jancik – Od dziecka bawiłam się z koleżankami w lekarza, w pielęgniarkę, opatrywałam im nóżki, bawiliśmy się w szpital, innego zawodu bym nie wybrała, gdybym miała drugi raz wybierać”.

„Pielęgniarka w polskim szpitalu nie jest samodzielna, nie jest też w pełni wykorzystywanym partnerem do pracy nad pacjentem, m.in. to że pacjent wychodzi ze szpitala z odleżynami, to w czasach Hanny Chrzanowskiej było hańbą dla zawodu pielęgniarskiego, a wynika to nie z tego, że pielęgniarki zaniedbują pacjenta, ile z faktu, że nie mają czasu na pielęgnację i nikt w planowaniu opieki nad pacjentem nie planuje tej pielęgnacji” – podkreśla Krystyna Pęchalska.

posłuchaj rozmowy z pielęgniarkami

*

Przed Mszą św. słowa do zgromadzonych wypowiedział Minister Zdrowia Łukasz Szumowski, mówił: „To jest szczególna chwila, dlatego że Pielgrzymka Służby Zdrowia na Jasną Górę ma dać nam siłę i duchową opiekę po to, abyśmy mogli opiekować się chorymi, wspomagać cierpiących, chorych, którzy zależą w dużym stopniu od nas. Nie tylko fachową wiedzą, ale również dawać im poczucie bezpieczeństwa, pomagać im przeżyć tę chorobę w sposób godny, w taki sposób, aby najmniej cierpieli i czuli, że jesteśmy z nimi nie tylko jako fachowcy, jako osoby, które mają ich leczyć i wyleczyć, ale również jako bliźni”.

Centralnym punktem Pielgrzymki Służby Zdrowia była Msza św. odprawiona w niedzielę, 27 maja na jasnogórskim Szczycie. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił abp Adam Szal, metropolita przemyski, a koncelebrowali m.in.: bp Romuald Kamiński, przewodniczący Zespołu KEP ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, ordynariusz diec. warszawsko-praskiej oraz ks. Arkadiusz Zawistowski, krajowy duszpasterz Służby Zdrowia.

Pielgrzymów witał o. Mieczysław Polak, podprzeor Jasnej Góry. Mówił: „Pozdrawiam was, którzy z całą ufnością pragniecie zawierzyć Bogu przez Maryję swoją posługę nad chorymi, swoje zakłady i miejsca pracy i modlić się o potrzebne łaski, światło Ducha Świętego oraz wrażliwość ludzką do rozwiązywania problemów środowiska medycznego, a tym samym ludzi chorych i cierpiących”.

„Chrystus wskazuje na bardzo ważną prawdę, mówiącą o tym, że istotą Boga jest miłość. Bóg jest miłością (…) Miłość Boża jest wyrażana przez działanie, przez czyn, miłość Boża, którą my okazujemy przez czyn, jest odpowiedzią na tę miłość, której doznajemy od Pana Boga” – mówił w homilii abp Adam Szal.

Kaznodzieja przypomniał słowa, które wypowiedział do pracowników Służby Zdrowia papież św. Jan Paweł II podczas pielgrzymki w 1997 roku: „W perspektywie wiary wasza postawa, wasza posługa jawi się jako służba samemu Chrystusowi tajemniczo obecnemu w doświadczonym cierpieniem człowieku. To misja o nadzwyczajnej wartości, którą najlepiej określa słowo – powołanie”.

Dalej abp Szal podkreślił: „Światu potrzebny jest Pan Bóg, także i wtedy, kiedy otaczający nas świat tej prawdy sobie nie uświadamia do końca (…) Jedynie w perspektywie Bożej miłości możemy odpowiedzieć sobie na te ważne pytania dotyczące cierpienia, śmierci, choroby, umierania. Nie ma innej sensownej odpowiedzi niż ta, którą daje Chrystus, Jego krzyż i prawda o Jego zmartwychwstaniu. To właśnie z Chrystusem, z cierpieniem Chrystusa łączymy się jako ci, którzy podlegają chorobom, którzy są osamotnieni tak, jak osamotniony był Chrystus w swoim cierpieniu”.

Wskazując na nową błogosławioną kaznodzieja zaznaczył: „Fenomen Hanny Chrzanowskiej polegał na tym, że rozumiała, że chory potrzebuje nie tylko pomocy fizycznej, ale także i duchowe, moralnej (…) W napisanym przez siebie tzw. Rachunku sumienia pielęgniarki postawiła bardzo wyraźne i trudne pytanie: czy rozumiem godność swojego zawodu? jaki jest mój stosunek do chorego? (…) W homilii wygłoszonej podczas Mszy św. beatyfikacyjnej kard. Angelo Amato, mówił, że w atmosferę bólu i cierpienia Hanna potrafiła wnieść promień światła i radości. Świadkowie zeznają, że przyjmowała postawę matki w stosunku do chorych oraz swoich współpracowników (…) A zawód pielęgniarki był dla niej prawdziwym powołaniem, wezwaniem z góry dla dobra potrzebujących”.

W czasie uroczystości pielęgniarki z Krakowa przekazały Krajowemu Duszpasterstwu Służby Zdrowia relikwie bł. Hanny Chrzanowskiej, które rozpoczną peregrynację po Polsce.

Na zakończenie Mszy św. został wypowiedziany Akt Zawierzenia Polskiej Służby Zdrowia Matce Bożej.

W sobotę, 26 maja rozważanie apelowe poprowadził bp Romuald Kamiński, przewodniczący Zespołu KEP ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. „Dzisiaj pragniemy wypowiedzieć naszą wdzięczność za dar bł. Hanny Chrzanowskiej, polskiej pielęgniarki, powołanej do służby chorym, biednym, opuszczonym, dbającej o dobrą formację duchową pielęgniarek i dającą swoim przykładem, jak nieść pomoc bliźnim. To o niej w kazaniu w dniu beatyfikacji powiedział kard. Amato: ‘była latarnią światła w ciemności ludzkiego bólu’”.

*

94. Ogólnopolską Pielgrzymkę Pracowników Służby Zdrowia na Jasną Górę poprzedziły dwudniowe rekolekcje pod hasłem: 'Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym’. Rekolekcje poprowadził o. Dariusz Laskowski, paulin.

„Od 2003 roku organizuję takie pielgrzymki na Jasną Górę, zbieram koleżanki, chętne osoby, nie tylko z mojej parafii ale i z parafii obrzeżnych (…) Ja nie jestem pielęgniarką, najpierw pracowałam w Sanepidzie, a potem pracowałam na rehabilitacji w szpitalu, a teraz jestem koordynatorem ds. promocji zdrowia w szpitalu – opowiada Barbara, która pracuje w szpitalu w Nowej Dębie – Rekolekcje to jest taki wyjazd z domu, nic nas nie interesuje, są koleżanki, księża, są rozmowy, słyszy się świadectwa, samemu można też świadectwa mówić. Każde rekolekcje coś w człowieku pozostawiają i przekazujemy to dalej. Myślę, że własną postawą trzeba dawać przykład innym, że jak się chce, to wszystko można i trzeba kochać Boga”.

W programie rekolekcji i pielgrzymki pracowników Służby Zdrowia znalazły się m.in.: modlitwa różańcowa, Msza św., Droga Krzyżowa, nocne czuwanie przed Cudownym Obrazem Matki Bożej.

Organizatorami tegorocznej pielgrzymki były duszpasterstwo Służby Zdrowia arch. przemyskiej, diec. rzeszowskiej oraz diec. zamojsko-lubaczowskiej.

o. Stanisław Tomoń
BPJG/ mś, mn
2018-05-27, niedziela, godz. 13.30

źródło: Biuro Prasowe Jasnej Góry


Więcej na temat pielgrzymki można znaleźć na następujących stronach:

Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich Oddział Mazowiecki

Apostolstwo Chorych

Piesza Pielgrzymka Służby Zdrowia Archidiecezji Katowickiej