Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia:

Wyrażamy głęboki żal z powodu śmierci pana dra inż. Antoniego Zięby, który dał piękne świadectwo głebokiej wiary jako obrońca życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Swoją misję pełnił z wielkim zaangażowaniem, odwagą i męstwem walcząc słowem, czynem i prawdą.

Pamiętamy go jako człowieka o ogromnej życzliwości, hojności oraz godnej podziwu kreatywnej aktywności w służbie życiu.

Wierzymy, że dobre czyny idą za nim, niech Miłosierny Bóg przyjmie go do swojego Królestwa w niebie.

Łączymy się w bólu z rodziną naszego zmarłego brata Antoniego i pamiętamy w modlitwie.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

ks. Arkadiusz Zawistowski
Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia