Nowa Karta Pracowników Służby ZdrowiaNowa Karta - zaproszenie na prezentację

Nowa Karta – zaproszenie na prezentację – format pdf

NOWA KARTA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA” – to najnowsza pozycja wydawnicza Księgarni Świętego Jacka. Zamieszczamy krótką recenzję książki ks. dr hab. Antoniego Bartoszka.

               Nowa Karta Pracowników Służby Zdrowia została wydana przez Papieską Radę ds. Służby Zdrowia w grudniu 2016 roku, z okazji 25. Światowego Dnia Chorego, który przypadł 11 lutego roku 2017. Z okazji tego Dnia w Wydziale Teologicznym UŚ w Katowicach odbyła się konferencja naukowa pt. „Fides et ratio w służbie człowiekowi choremu”. To na tej konferencji zapadła decyzja, aby polskie tłumaczenie Nowej Karty przygotował Wydział Teologiczny w Katowicach wraz z Księgarnią św. Jacka, Apostolstwem Chorych oraz Krajowym Duszpasterstwem Służby Zdrowia.

            Tekst oryginalny Nowej Karty Pracowników Służby Zdrowia został opracowany z inicjatywy śp. arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego, ostatniego przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia (w latach 2009-2016), który napisał wstęp do Karty. Arcybiskup Zygmunt Zimowski odszedł do wieczności 12 lipca 2016 roku. Można zatem powiedzieć, że Nowa Karta jest jego duchowym testamentem, który pozostawił służbie zdrowia oraz wszystkim, zajmującym się ludźmi chorymi.

                Nowa Karta Pracowników Służby Zdrowia nie jest kolejnym lekarskim kodeksem. Jest natomiast dokumentem Kościoła, który prezentuje przesłanie bioetyczne, skierowane do lekarzy zarówno chrześcijańskich, jak i wszystkich preferujących całościowe spojrzenie na człowieka chorego. Takie bowiem spojrzenie na osobę ludzką wypływa z Objawienia chrześcijańskiego i do takiej właśnie antropologii odwołuje się dokument.

                Nowa Karta składa się z trzech części: narodziny – życie – śmierć. Treści zawarte w dokumencie dotykają wszystkich najistotniejszych kwestii związanych z ludzkim życiem. Począwszy od prokreacji, przez in vitro, antykoncepcję, środki hormonalne, terapie eksperymentalne, transplantacje, a skończywszy na opiece paliatywnej czy medycznych kryteriach określania śmierci mózgowej. W Karcie znajdziemy także zagadnienia dotyczące tzw. autonomii pacjenta czy sprzeciwu sumienia lekarza.

                Nowa Karta może stanowić pomoc dla lekarzy w formowaniu ich sumień w obliczu różnych dylematów rodzących się w dziedzinie działań terapeutycznych oraz w obszarze biomedycyny. Dokument stanowi pomoc w umacnianiu szacunku wobec godności człowieka od jego poczęcia do naturalnej śmierci, szczególnie godności człowieka chorego.

Antoni Bartoszek Wydział Teologiczny UŚ w Katowicach