W niedzielę 28 maja 2017 r. zakończyła się 93. Ogólnopolska pielgrzymka Służby Zdrowia na Jasną Górę.


27 maja 2017 r. – sobota

Rozważanie bpa Stefana Regmunta na apelu jasnogórskim

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_648

28 maja 2017 roku niedziela
Aula im. O. Augustyna Kordeckiego

 Konferencja: Wsparcie duchowe w wypaleniu zawodowym”
dr n. med. Dominik Krzyżanowski, Wrocław

 

Zobacz prezentację o wsparciu duchowym w wypaleniu zawodowym *

 

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_64d

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_654

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_652

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_651

Szczyt Jasnogórski

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_657

Słowo wprowadzenia – bp Stefan Regmunt

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_65a

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_658

Homilia bpa Wiesława Szlachetki z Archidiecezji Gdańskiej

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_669

Akt Zawierzenia Polskiej Służby Zdrowia Matce Bożej Pani Jasnogórskiej oraz podziękowania na zakończenie mszy św.

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_666

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_65e

 

plakat pielgrzymka 2017

93.OGOLNOPOLSKA PIELGRZYMKA P RACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA

93.OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA – kliknij, aby zobaczyć (format pdf)

Zobacz także program rekolekcji przed pielgrzymką:

Rekolekcje Pracowników Służby Zdrowia Jasna Góra 26-27 maja 2017 r. – kliknij aby zobaczyć


92 OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA

Jasna Góra 20-22 maja 2016 roku

Na 92. Pielgrzymkę Służby Zdrowia na Jasną Górę przybyło ok. 4 tys. osób. W pielgrzymce uczestniczyli dyrektorzy i pracownicy szpitali, przychodni, hospicjów, zakładów opieki zdrowotnej i innych placówek medycznych, domów pomocy społecznej, lekarze, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, farmaceuci, rehabilitanci, rektorzy akademii medycznych, duszpasterze krajowi i diecezjalni, kapelani szpitali.

„Od 92. lat na Jasną Górę przybywa polska Służba Zdrowia w ogólnopolskiej pielgrzymce. Przyjeżdżamy, jak sami uczestnicy mówią, napełnić się duchowo, odnowić się, umocnić, nabrać takiego światła do służby drugiemu człowiekowi, człowiekowi choremu – mówi ks. Arkadiusz Zawistowski, nowy krajowy duszpasterz Służby Zdrowia – Chcemy nauczyć się lepiej służyć drugiemu człowiekowi, lepiej stosować nie tylko tę terapię farmakologiczną, ale też i terapię duchową, tę ludzką, to oddziaływanie ludzkie, które jest bardzo ważne w relacji medyk – pacjent”.

W tym roku za organizację pielgrzymki odpowiedzialne są trzy diecezje – ełcka, drohiczyńska i łomżyńska. Z tej racji na pielgrzymkę przybyli: bp Tadeusz Bronakowski, biskup pomocniczy diec. łomżyńskiej, który przewodniczył Mszy św. oraz bp Romuald Kamiński, biskup pomocniczy diec. ełckiej.

Jak co roku obecny jest także bp Stefan Regmunt, przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu ds. Służby Zdrowia. „Przyjeżdżają przedstawiciele Służby Zdrowia z całej Polski, jest to organizowane diecezjalnie, w każdej diecezji jest duszpasterz, są odpowiedzialni świeccy, i na miarę swoich możliwości próbują zwalniać się z dyżurów i tak uzgadniać swoją pracę, żeby mogli tu reprezentować swoje środowisko – mówi bp Stefan Regmunt – Na pewno każdy pracownik Służby Zdrowia potrzebuje umocnienia duchowego. Nie można pracować wśród chorych bez umacniania ducha. Druga sprawa, to na pewno aktualna jest reforma Służby Zdrowia – musimy się modlić o taką reformę, która uwzględni wszystkich, która będzie wyrównywała pewne niesprawiedliwości nabrzmiałe przez lata. Wszystkiego od razu nie naprawimy, ale jeśli jest dobry kierunek, to wcześniej czy później doczekamy się tej radości, że nastąpiła zmiana, na którą rzeczywiście długie lata czekaliśmy”.

„Chcemy też pamiętać o naszym arcybiskupie Zygmuncie Zimowskim, który nam przewodniczy z ramienia Ojca Świętego, chcemy prosić dla Niego o to, żeby miał siły, żeby szybkimi krokami powracał do pełni sił” – dodaje bp Regmunt.

Centralnym punktem pielgrzymki była Msza św. o godz. 11.00 na Szczycie, której przewodniczył bp Tadeusz Bronakowski, biskup pomocniczy diec. łomżyńskiej.

Na pielgrzymce obecni są: przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia wiceminister Piotr Gryza i prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzej Jacyna.

Słowo na rozpoczęcie do zebranych wygłosił w imieniu klasztoru paulinów o. Mieczysław Polak, podprzeor Jasnej Góry: „Witam was wszystkich, którzy przybyliście na Jasną Górę do domu Matki Uzdrowienia Chorych, Matki zatroskanej o swoje dzieci, Matki, której opieka nigdy nie ustaje. Pozdrawiam was, którzy z całą ufnością pragniecie zawierzyć Bogu przez Maryję swoją posługę nad chorymi, swoje zakłady i miejsca pracy”.


Na początku Mszy św. bp Stefan Regmunt podziękował za służbę dotychczasowemu krajowemu duszpasterzowi Służby Zdrowia ks. Stanisławowi Warzeszakowi i powitał w środowisku nowego duszpasterza krajowego ks. Arkadiusz Zawistowskiego.

Ks. prof. Stanisław Warzeszak

Ks. dr Arkadiusz Zawistowski

Nowy krajowy Duszpasterz odczytał przesłanie do uczestników pielgrzymki od abpa Zygmunta Zimowskiego, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych. „Niech z częstochowskiego sanktuarium popłynie przesłanie miłosierdzia do pracowników Służby Zdrowia, by kierowali się w pracy empatią i czułością wobec pacjentów, do chorych zaś zapewnienie, że czuwa nas nimi Miłosierny Jezusa wraz ze swą Matką” – napisał abp Zimowski.

„Wciąż w XXI wieku ból, choroba czy niepełnosprawność to wielkie wyzwania dla każdego człowieka, to jedna z największych prób naszego człowieczeństwa, jakich doświadczamy w życiu – mówił w homilii bp Tadeusz Bronakowski – W orędziu na 24. Światowy Dzień Chorego papież Franciszek napisał: Choroba, zwłaszcza ciężka, zawsze wywołuje kryzys w ludzkiej egzystencji, i niesie ze sobą głębkie pytania. W takich chwilach Kościół zachęca, by te ziemskie cierpienia rozumieć w perspektywie życia wiecznego”.

„Wiemy, że odpowiedzialne pomaganie chorym spełnia się poprzez zapewnienie niezbędnej opieki medycznej. Pomoc chorym nie zamyka się jednak jedynie w ramach zabiegów i procedur medycznych – podkreślił bp Bronakowski – Ogromnie ważna jest zdolność do pochylenia się nad chorym z miłością i otwartością. Żadne procedury medyczne nie zastąpią bowiem bliskości, serdecznej rozmowy, oddanej modlitwy czy cierpliwego czuwania przy chorym. Wyobraźnia miłosierdzia, o którą prosił nas św. Jan Paweł II to umiejętność pomagania drugiej osobie w taki sposób, aby pomoc nigdy nie była odebrana jako upokarzająca jałmużna, lecz jako najcenniejszy dar miłości, jednoczący nawet obcych sobie ludzi. Wyobraźnia miłosierdzia to zobaczyć w chorym cierpiące oblicze samego Chrystusa”.

Na Pielgrzymkę z Łomży przybyła 20-osobowa grupa ratowników medycznych, którzy dokonali Aktu Zawierzenia Matce Bożej całej Służby Zdrowia.

Na zakończenie głos zabrał przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia wiceminister Piotr Gryza. W imieniu ministra zdrowia i pracowników administracji i Narodowego Funduszu Zdrowia złożył wyrazy uszanowania i jedności „w naszej wspólnej drodze, w naszym wspólnym pielgrzymowaniu, w pracy i w służbie”. „Chcemy towarzyszyć ludziom. Chcemy poprawić te rzeczy, które są dotkliwe i uciążliwe – mówił wiceminister – Chcemy prosić o modlitwę w naszej intencji, byśmy mieli właściwe rozeznanie, rozwagę, wolę i odwagę dokonania właściwych zmian służących pacjentowi, jak również w Służbie Zdrowia”.

Od 30 lat pielgrzymka jest poprzedzona rekolekcjami dla pracowników Służby Zdrowia. W tym roku w spotkaniu, trwającym od piątku do soboty, wzięło udział ok. 700 osób. Rekolekcjom przewodniczył ks. Andrzej Muszala, prof. UPJPII W Krakowie, bioetyk, duszpasterz akademicki.

Pielgrzymka rozpoczęła się w sobotę po południu. W programie znalazły się nabożeństwa Apelu Jasnogórskiego i Drogi Krzyżowej, a także Msza św. pod przewodnictwem bpa Romualda Kamińskiego i nocne czuwanie w Kaplicy Cudownego Obrazu.

Skorzystano z tekstu i zdjęć Biura Prasowego Jasnej Góry

O. Stanisław Tomoń BPJG/ dr
2016-05-22, niedziela, godz. 13.30

Źródło: http://www.jasnagora.com/wydarzenie-10158