Serdecznie zapraszamy do pielgrzymowania w rodzinne strony bł. Marty –
beatyfikowanej pielęgniarki pochodzącej z Pomorza.

Szczególnie zapraszamy pielęgniarki, położne i cały personel medyczny oraz pacjentów do udziału w tych niezwykłych spotkaniach na terenach gdzie swoje dzieciństwo i młodość spędziła nasza patronka.

Na stronie: www.martawiecka-nowywiec.pl można znaleźć tez ofertę dla grup
zorganizowanych: kilkugodzinne zwiedzanie miejsc poświęconych bł. Marcie
Wieckiej, w uzgodnionym wcześniej terminie.

Layout 1