ZAPROSZENIE

W dniach 17-19 marca 2017 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbędzie się  kolejny Kongres Rodziny 2017, poświęcony więziom w małżeństwie i w rodzinie.

Wszelkie informacje o Kongresie oraz zapisy  są  zamieszczane na stronie:

http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/kongres2017.html

Serdecznie zapraszamy i załączamy program Kongresu:

http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/KONGRES2017-1.pdf


W imieniu organizatorów

ze strony UKSW:
Maria Ryś,  Paweł Kwas

oraz ze strony Polonii:
Grażyna Koszałka

Ps. Dotychczasowe kongresy i sympozja są na stronie:

http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/sympozja.html

Kongres_rodziny_2017