„Zdumienie tym, czego dokonuje Bóg:
«wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny» (Łk 1,49)”.

20132

 

przeczytaj orędzie: w2.vatican.va