Spotkanie Formacyjne dla Diecezjalnych Duszpasterzy Służby Zdrowia, Duszpasterzy zawodów medycznych: lekarzy, pielęgniarek, ratowników, chorych i niepełnosprawnych.

Spotkanie Formacyjne miało miejsce w Warszawie w ośrodku rekolekcyjnym „Dobre Miejsce” w dniach 15 i 16 luty 2016 r. Spotkaniu przewodniczył Zespół ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia KEP na czele z jego przewodniczącym bpem Stefanem Regmuntem.

Jedną z propozycji było utworzenie podstrony, w której umieszczane będą informacje o pielgrzymkach krajowych i zagranicznych organizowanych przez Diecezjalnych Duszpasterzy Służby Zdrowia i Chorych z całej Polski. Zapraszamy do zapoznania się z tymi propozycjami.

Diecezjalnych Duszpasterzy Służby Zdrowia prosimy o przesyłanie informacji na adres: krajowe.dsz@gmail.com