Odbędzie się ono na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie,  przy ul. Wóycickiego 1/3, w dniach 17 -18.03.2018 roku.

Dnia 17 marca w auli Schumana będą wystąpienia cenionych znawców tej problematyki, natomiast 18 marca – po debacie panelowej, będzie możliwość wzięcia udziału w jednym z kilku zaproponowanych warsztatów.

Udział w sympozjum jest bezpłatny, prosimy jednak o zgłoszenie swojego udziału w całości sympozjum lub w jego części –  z podaniem numeru wybranego warsztatu:

 

Możliwości pomocy osobom uzależnionym, współuzależnionym i DDA –
mgr Tadeusz Wieszczyk

Cyber–uzależnienia –  dr Ewa Michałowska

Pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych – mgr Maria Chmielewska

Przeciwdziałanie przemocy i agresji w rodzinie –  dr Irena Grochowska

Pomoc osobom przeżywającym konflikty w rodzinie  – dr Paweł Kwas

Wartości w rodzinie – najskuteczniejszą ochroną przed uzależnieniami i przemocą –
mgr Maria i Jan Wierzbiccy

 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres Podyplomowego Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień WFCH UKSW:

relacje.profilaktyka@uksw.edu.pl

lub telefonicznie: 576 891 966, w godzinach  od 9.00  do 13.00.

Małżonkowie, którzy chcieliby wziąć udział w sympozjum, a nie mają możliwości zapewnienia opieki dzieciom, proszeni są o zgłoszenie  liczby, wieku i płci dzieci oraz godzin, w których trzeba zorganizować dla dzieci fachową opiekę.

Osoby, które będą potrzebowały zaświadczenia o udziale w sympozjum lub w warsztacie, proszone są o podanie  takiej informacji w zgłoszeniu.

Załączamy program: Sympozjum 2018

W imieniu organizatorów

prof. UKSW, dr hab. Maria Ryś

dr Paweł Kwas