Serdecznie zapraszamy na kursy hagioterapii WEDŁUG TOMISLAVA IVANČIĆA w Domu Misyjnym w Ożarowie Maz. W imieniu Misjonarzy Krwi Chrystusa Ks. Bogusław cpps

Przypomnienie dzisiejszemu człowiekowi, że posiada duszę duchową, w której szczególnie obecny jest Bóg. I spotykanie się z Tym właśnie Trójjedynym Bogiem może doprowadzić do uzdrowienia człowieka.

Hagioterapia- przypomnieniem o duchowej duszy- drogą do uzdrowienia

Odpowiedzialny za Wspolnotę „Molitva i riječ”(Modlitwa i Słowo) z Zagrzebia, prof. Ivica Lulić Chorwacja będzie prowadził kurs o Hagioterapii w Domu Misyjnym w Ożarowie Maz.  w następującym terminie: 

12-14.01.2018 r.

kontakt: Dom Misyjny Ożarów Maz.
tel.:(22) 722 12 57
tel. kom.: +723 215 576

e-mail: boguslaw@odkupieni.pl

termin zgłoszenia na pierwszy kurs do 08.01.2018 r. ofiara 160 zł. od osoby, ofiara bez noclegu z wyżywieniem 110 zł.

Zaliczka w wysokości 50% przelewem na konto:

Konto: Dom rekolekcyjno-formacyjny p.w. św. Fran­ciszka Ksa­we­rego

33 1020 1664 0000 3502 0216 3202 z dopiskiem „ofiara na (…)”  


Czym jest hagioterapia?

Nauka nie zna odpowiedzi na to pytanie, ponieważ nauka ma naturę materialistyczną, stała się przyrodoznawstwem. Obserwujemy brak nauki humanistycznej, która zajmowałaby się duchem, sensem życia, pytaniem kim jest człowiek? Człowiek to osoba. Jest to poziom antropologiczny. Człowiek ma sumienie, życie, wolność, świadomość, intelekt, pamięć i emocje. Jest to struktura duszy duchowej.

Kiedy człowiek zachoruje na poziomie swojej struktury fundamentalnej,czyli na poziomie duszy duchowej nikt go nie leczy, ponieważ na tym poziomie prawie że nie znamy człowieka.

Hagiotherapa to metoda, która zajmuje się antropologicznym poziomem człowieka, ujawnia przyczyny i leczy jej konsekwencje. Nie zajmuje się wymiarem biologicznym ani psychologicznym duszy, ale ściśle antropologicznym, który leczy metodą hagiotherapeutyczną. Pomocą w zrozumieniu tematu jest literatura mówiaca o Założycielu i treści hagiotherapii: „HAGIOTERAPIA W SPOTKANIU Z CZŁOWIEKIEM“ lub „ANTROPOLOGIA HAGIOTERAPEUTYCZNA”.

(prof. Ivica Lulić)


Marek MIOTK CP, HAGIOTERAPIA WEDŁUG TOMISLAVA IVANČIĆA, Warszawskie Studia Teologiczne, XXII/2/2009, 203-220