W wieku 65 lat, zmarł śp. ks. kan. Józef Półchłopek, kapelan Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej.

Ksiądz Kanonik Józef Półchłopek, urodził się 19 marca 1955 r. w Gwoźnicy Górnej, jako syn Władysława i Anny Kozubek. Święcenia kapłańskie przyjął w katedrze przemyskiej z rąk arcybiskupa Ignacego Tokarczuka w dniu 8 czerwca 1980 r.

Przez 14 pełnił posługę kapelana Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej.

Msza pogrzebowa w jego intencji była sprawowana we wtorek (17 listopada br.) o godz. 11.00 w kościele pw. św. Brata Alberta w Kolbuszowej.

Prosimy kapelanów o odprawienie w jego intencji Eucharystii

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie...