Z udziałem prezydenta RP Andrzeja Dudy, w duchu wdzięczności i jedności z całym środowiskiem medycznym w Polsce odbyła się na Jasnej Górze 96. Pielgrzymka Służby Zdrowia. Eucharystii przewodniczył ordynariusz zielonogórsko-gorzowski Tadeusz Lityński, homilię wygłosił bp Romuald Kamiński, przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Służby Zdrowia.

Apel Jasnogórski bp Romuald Kamiński przewodniczący Zespołu ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia KEPPielgrzymka Służby Zdrowia: http://www.jasnagora.com/apele/mp3/5209.mp3

Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Zdrowia, jak większość jasnogórskich spotkań w czasie pandemii, miała charakter duchowy. Przybyła nieliczna grupa przedstawicieli środowiska medycznego. W tym roku modlitwa na Jasnej Górze była szczególnym podziękowaniem wszystkim zaangażowanym w walkę o zdrowie rodaków w czasie pandemii koronawirusa.

W homilii bp Romuald Kamiński podziękował wszystkim pracownikom służb medycznych różnych szczebli i specjalności, kapelanom szpitalnym, osobom konsekrowanym, szafarzom komunii świętej, wolontariuszom, studentom uczelni medycznych, ludziom dobrej woli, którzy w czasie epidemii odpowiedzialnie stanęli przy chorych, niosąc samarytańską pomoc.

– Spraw Panie, by ludzka życzliwość dodawała im zachęty do dalszej służby – prosił kaznodzieja.

Pytając o układanie życia po wygaśnięciu epidemii, duchowny podkreślił potrzebę budowania cywilizacji miłości, porządku opartego na wierze i miłości.

– Potrzeba nam jak najrychlej wrócić do takiego porządku naszego życia, który wzrasta na wierze w Boga. Życzmy sobie łaski odnalezienia wiary, umacniajmy ją i dajmy codzienne świadectwo, szczególnie jakością moralną życia – zachęcał bp Kamiński.

Zwracając uwagę na potrzebę uporządkowania naszego życia po wygaśnięciu epidemii biskup podkreślił rolę rodziny. Zauważył, że konieczne jest nowe odkrycie piękna człowieka, a zdaniem hierarchy dotyczy to szacunku wobec samego siebie, jak i godności uszanowanej w drugim człowieku.

– Bardzo jest nam potrzebne swoiste zachwycenie się wielkością powołania, w tym szczególnie powołania do bycia żoną, mężem, matką i ojcem – powiedział dodając, że dobrze uformowana pod względem duchowym rodzina, to recepta na każdą trudność, kryzys.

– Dzisiaj, kiedy przychodzi nam mocować się z tymi wszystkimi niedogodnościami, to znacznie łatwiej byłoby, gdybyśmy mieli do czynienia ze społeczeństwem na bardzo wysokim poziomie moralnym – mówił bp Kamiński. – Jeżeli pragniemy być mocni i mądrzy wróćmy do źródła, do Eucharystii. Niech Eucharystia będzie fundamentem Dnia Pańskiego. Niech wypełnia ten czas nasza modlitwa osobista, wspólnota posiłków, godna rozrywka, wspólnota z rodziną i przyjaciółmi; a więc powrót do korzeni – zachęcał duchowny.

Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Służby Zdrowia podkreślił, że doświadczenie czasu pandemii, która dotyka zdrowia cielesnego, dotyka nie mniej boleśnie i sfery relacji międzyludzkich, a także gospodarki i polityki i „w tym wszystkim ważne jest, aby zastosować mądre pouczenie Maryi – zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie. A On pragnie, byśmy miłowali, umieli przebaczać, byli miłosierni, pokorni, by naszym codziennym programem był program ośmiu błogosławieństw”.

Na zakończenie Mszy św. został wypowiedziany Akt Zawierzenia Polskiej Służby Zdrowia Jasnogórskiej Matce Kościoła, w którym nawiązano do przeżywanego w Kościele w Polsce Roku Eucharystii oraz Międzynarodowego Roku Pielęgniarki i Położnej. Odczytano m.in. prośbę o lepszą organizację systemu opieki zdrowotnej w naszej Ojczyźnie i wytrwanie na straży życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci.

Wdzięczność i solidarność z pracownikami służb medycznych, podziękowanie za 5 lat prezydentury i modlitwa za Ojczyznę w czasie pandemii to intencje, z którymi przybył na Jasną Górę i uczestniczył w Mszy świętej, wieńczącej pielgrzymkę, prezydent Andrzej Duda.

W rozmowie z Radiem Jasna Góra Prezydent podkreślił, że czuje duchowy i państwowy obowiązek, by dać wyraz wdzięczności wszystkim pracownikom służby zdrowia, którzy w tych ostatnich tygodniach poświęcali się i dawali przykład wielkiej dzielności i oddania w służbie drugiemu człowiekowi.

– Chciałem tu po prostu być z nimi, pomodlić się za nich, za chorych. To także czas modlitwy za Ojczyznę. Chciałbym, żebyśmy wszyscy wyszli z pandemii, gospodarczo, pod względem poziomu życia, by wszystko jak najszybciej wróciło do normy, żeby znowu gospodarka mogła się dynamicznie rozwijać, by polskie rodziny stawały się coraz zamożniejsze – mówił Andrzej Duda.

Na pielgrzymce obecni byli również: Adam Kwiatkowski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP; Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia; Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny; Stanisław Karczewski, były marszałek Senatu RP; Maria Ochman, przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ ‘Solidarność’ wraz z przedstawicielami NSZZ 'Solidarność’.

źródło: https://ekai.pl