17 maja 2018 r., godz. 10.00–16.00, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

XI Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej”

Rola lekarza w opiece nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie

Przedstawienie teatralne w wykonaniu podopiecznych Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” (40 minut)

Część I

 1. Problemy osób niepełnosprawnych intelektualnie – własne obserwacje
  Anna Dymna
  (20 minut)
 2. Wrodzone przyczyny niepełnosprawności intelektualnej – diagnostyka i obraz kliniczny (30 minut)
  Robert Śmigiel, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 3. Problemy medyczne osób z trisomią 21 według raportu „Problemy rodzin dzieci z zespołem Downa w Polsce – stan na przełomie 2017 i 2018 roku” (15 minut)
  dr Monika Zazula, ks. prof. Andrzej Muszala
 4. Problemy rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną w kontaktach z lekarzami – doświadczenia własne (30 minut [2 x 15])
  Barbara Szumowska, Maria Libura

Część II

 1. Jak przekazywać rodzicom informację o wadzie genetycznej dziecka wiążącej się z niepełnosprawnością intelektualną (20 minut)
  Robert Śmigiel, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 2. Jak się komunikować z dorosłą osobą niepełnosprawną intelektualnie (20 minut)
  Elżbieta Zakrzewska-Manterys, Uniwersytet Warszawski
 3. Specyficzne problemy medyczne dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie (20 minut)
  Jolanta Wierzba, Gdański Uniwersytet Medyczny
 4. Czy można uchronić osobę obciążoną genetycznie przed rozwojem niepełnosprawności intelektualnej (20 minut)
  Jacek Pietrzyk, Uniwersytet Jagielloński
 5. Rola rehabilitacji w rozwoju osób niepełnosprawnych intelektualnie – co lekarze powinni o tym wiedzieć (20 minut)
  Prelegent: prof. Stanisław Kowalik, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
 6. Jak uzyskać świadomą zgodę dorosłego pacjenta niepełnosprawnego intelektualnie na diagnostyczny lub leczniczy zabieg inwazyjny oraz inne aspekty prawne (20 minut)
  Prelegent: dr n. prawn. Małgorzata Szeroczyńska, Warszawa
 7. Dyskusja panelowa (60 minut)
  wykładowcy oraz zaproszeni eksperci