Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia

ZESPÓŁ KEP ds. SŁUŻBY ZDROWIA

  • Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Zdrowia do Częstochowy

Author: Administrator (Page 1 of 9)

Rekolekcje dla kapelanów Częstochowa 6-9.11.2017

Posłuchaj nagrań z rekolekcji:

Czytaj więcej…

XXXII Międzynarodowa Konferencja „Affrontare le Disparità Globali in materia di Salute”, Rzym 16-18 XI 2017

Zaproszenie do wzięcia udziału w XXXII Międzynarodowej Konferencji „Affrontare le Disparità Globali in materia di Salute”, organizowanej w Rzymie w dniach 16-18 listopada 2017 przez watykańską Dykasterię ds. Integralnego Rozwoju Człowieka.

Czytaj więcej…

Zaproszenie na kolejną sesję z cyklu „Etyka w medycynie”

Zapraszamy na XXVIII Sesję z cyklu „Etyka w medycynie” Kraków – środa 13 XII 2017 r.

Czytaj więcej…

Konferencja „Otoczmy troską życie”

V Dni Godności Życia to Międzynarodowa Konferencja naukowa pod honorowym patronatem JE Arcybiskupa Tadeusza Wojdy SAC

17 -18 listopada 2017 w Białymstoku

Czytaj więcej…

Relacja z rekolekcji dla kapelanów w Toruniu

Czytaj więcej…

Podziękowania dla bpa Stefana Regmunta za 10 lat przewodniczenia Zespołowi KEP ds. Służby Zdrowia

Krajowe Duszpasterstwo Służby zdrowia wyraża serdeczną wdzięczność Jego Ekscelencji Biskupowi Stefanowi Regmuntowi za dziesięć lat przewodniczenia Zespołowi Konferencji Episkopatu Polski ds. Służby Zdrowia.

Warszawa, 06.02.2017. Przewodnicz¹cy Zespo³u KEP ds. s³u¿by zdrowia i chorych bp Stefan Regmunt (P) podczas prezentacji orêdzia papie¿a Franciszka na XXV Œwiatowy Dzieñ Chorego, 6 bm. w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie. (mr) PAP/Bart³omiej Zborowski

Warszawa, 06.02.2017. Przewodniczący Zespołu KEP ds. służby zdrowia i chorych bp Stefan Regmunt podczas prezentacji orędzia papieża Franciszka na XXV Œwiatowy Dzień Chorego, w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie. (mr) PAP/Bartłomiej Zborowski

Ksiądz Biskup służył środowiskom medycznym przez dwie pięcioletnie kadencje. Dziękujemy za wniesienie nowej jakości w prace Zespołu a także za twórczą obecność we wszystkich wydarzeniach ogólnopolskich związanych ze Służbą Zdrowia i duszpasterską opieką nad chorymi.

Liczymy na dalsze wsparcie naszych działań  ze strony Waszej Ekscelencji, na dzielenie się zdobytym doświadczeniem. Ogarniamy życzliwą pamięcią i pozostajemy z darem modlitwy.

Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia

Page 1 of 9

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén